Kõik pakkumised

Air navigation system chief engineer

Ettevõte: Tallinn Airport
Jaga seda positsiooni:

The role of our department is good to stand for navigation equipment and meteorological and radio equipment operate smoothly to ensure international standards in the provision of airport services.

Tallinna lennujaam on koduseim lennujaam ja hinnatud tööandja. Ootame oma meeskonnaga liituma Aeronavigatsioonisüsteemide juhtivinseneri.

Meie osakonna roll on seista hea selle eest, et navigatsiooniseadmed ning meteoroloogia ja raadioside seadmed töötavad tõrgeteta tagamaks rahvusvahelistele standarditele vastava lennuväljateenuse osutamist

Sinu peamised ülesanded on:

 • haldusalasse kuuluvate tehniliste seadmete ja süsteemide hoolduse teostamine ja regulaarse testimise korraldamine
 • osakonna töötajate optimaalse tööjaotuse planeerimine ja tööajagraafikute koostamine
 • osalemine osakonna eelarve koostamisel
 • haldusalaga seotud juhtimissüsteemi dokumentatsiooni välja töötamine ja ajakohasena hoidmine
 • hangete läbiviimise protsessis osalemine ning koostöö läbirääkimised ja lepingute ette valmistamine väliste partenritega
 • osakonna koolituskavade koostamine ja majasiseste koolituste läbi viimine
 • insenertehniliste nõuete järgimine ja muudatusettepanekute tegemine, pädevuste hindamine ja töötajate juhendamine
 • erialaga seotud projektide juhtimine

Edukalt kandidaadilt ootame:

 • erialast insenertehnilist kõrgharidust ( raadio-, raadionavigatsiooni või elektroonika insener)
 • head planeerimise ja tegevuste lõpule viimise oskust
 • kiirust, detailsust ja korrektsust
 • suurema pildi, analüüsi- ning seoste nägemise võimet
 • head koostöövõimet ja suhtlemisoskust
 • väga head eesti ja inglise keele oskust
 • valmisolekut vahetustega tööks (vajadusel)
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus lennundusvaldkonnas ja lennundusalane kõrgharidus ning ATSEP pädevuse omamine

Omalt poolt pakume:

 • ametikohapõhist välja – ja täiendõpet, vajadusel ATSEP väljaõpet
 • toetavat meeskonda, kes jagab ühist missiooni
 • tulemusi, mida märgatakse ja hinnatakse
 • arenguvõimalusi unikaalses tegevusvaldkonnas
 • võimalust töötada osa aega kaugtööna
 • atraktiivset väärtuspakkumist, mille osaks on soodsad ja Sulle meelepärased tervise edendamise ja sportimise võimalused

Lisateave

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 05.04.2021 aadressile: cv@tll.aero. Lisainfo saamiseks võta ühendust personalipartner Kristiina Kuutokiga telefonil 51 54 503.

Link väliseks kandideerimiseks SIIN.

Kandidaadil tuleb läbida taustakontroll vastavalt lennundusseadusele.

Jaga seda positsiooni: