Get in touch

Kontakt

MTÜ Estonian Aviation Cluster (Eesti Lennundusklaster) loodi jaanuaris 2019.

Klaster ühendab ambitsioonikaid ettevõtteid kogu lennunduse väärtusahela lõikes. Oleme Euroopa Lennundusklastrite võrgustiku EACP liige. Eesti ettevõtetel on võimalus kaasa lüüa globaalses lennundustööstuse äris.

Direct contact
Direct contact

Jaan Tamm

Juhataja

E-mail: jaan.tamm@eac.ee
Mob: +372 504 4710

Eesti lennundusega on seotud 40 000 töökohta. Lennundusklaster seisab Eesti lennundustööstuse huvide eest riiklikul tasandil. Rajame koos kiirelt kasvavat majandussektorit. Tule klastrisse!

Join us

Tervik on suurem kui üksikosade summa. Klastri eesmärk on tõsta läbi ühisturunduse ja rahvusvahelistumise kõigi partnerite konkurentsivõimet.

Klastri liikmeks astumiseks palun tutvu põhikirjaga. Tingimuste sobivuse korral täida palun liitumisavaldus ja saada see e-posti aadressile info@eac.ee