All news
29 august 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Alanud on registreerimine Eesti Lennuakadeemias 15.-17.novembril toimuvale rahvusvahelisele lennunduskonverentsile Inair 2023

15.-17.novembril toimub Tartus, Eesti Lennuakadeemias rahvusvaheline lennunduse teaduskonverents Inair 2023, mis on tänavu kombineeritud akadeemia traditsioonilise lennundusseminari ning vilistlasüritusega, ja mille raames tähistatakse 16. novembri õhtul piduliku sündmusega ka akadeemia 30. sünnipäeva. 

Konverents keskendub lennundustööstuse arengutele ja väljakutsetele, innustades osalejaid mõtlema lennundustehnoloogia potensiaalist ning selle võimalikest tulevikusuundadest – kas ja kuidas on lennundus muutumas ning kuhu seame piirid? Konverentsil ettekannete spekter spekter hõlmab peaaegu kogu sektorit: lennujaamade käitamine ja disain, lennundusettevõtte tegevus, piloodikoolitus, ohutus ja turvalisus, lennuliikluse juhtimine (sh lennuliiklusteenused, UTM, U-Space), õhutranspordi juhtimine  (majandus ja poliitikad), lennundusharidus ja koolitus, UAV: arendus, disain, kaitse ja regulatsioonid, õhusõidukite ehitus, side, navigatsioon, seire, linnaline õhuliiklus ja innovatiivne õhuliiklus.

Lisaks teadustööde ettekannetele astuvad konverentsil peaesinejatena üles mitmed lennundusvaldkonna eksperdid nii Euroopast kui mujalt maailmast. Näiteks professor Frank Fichert Saksamaalt, Julie Garland Iirimaalt, Dr. Jules Yimga Ameerika Ühendriikidest, Renske Martijnse Hartikka Soomest ja Jaak Tarien Eestist. Esinejate nimekiri täieneb ja konverentsi lõplik programm avaldatakse hiljemalt kuu enne sündmuse toimumist.

Konverentsi pileteid on võimalik soetada osalemiseks kas kogu programmis (450 €) või kahel päeval (350 €). 2-päevane pilet on mõeldud eelkõige Eesti lennundussektori esindajatele, kes soovivad kindlasti osa saada praktilisema suunitlusega aruteludest ning ka 16. novembril AHHAA teaduskeskuses toimuvast pidulikust sündmusest. Lisainfo ja registreerimine: https://lennuakadeemia.ee/inair-2023/ 

Share this article: