All news
04 juuli 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

AS Tallinna Lennujaam saavutab süsinikuneutraalsuse aastaks 2025

Vastutustundlik ja keskkonda säästev tegutsemine on Tallinna lennujaama fookuses olnud juba aastaid ning viimase kolme aastaga on lennujaam saavutanud oma süsinikuheite 25% vähenemise. Eelmisel ja sel aastal rakendatavate sammudega saavutab ettevõte süsinikuneutraalsuse viis aastat planeeritust varem ehk 2025. aastaks. 

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on tegemist strateegilise otsusega, mille saavutamine aitab anda oma panuse keskkonnahoidu ning näidata eeskuju jätkusuutliku ettevõttena. „Olime seadnud endale ambitsioonika eesmärgi saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2030, kuid viimastel, eriti eelmisel aastal astutud sammud võimaldavad meil saavutada selle juba aastaks 2025. Eelmisel aastal oli meie süsinikujalajälg 25% väiksem kui 2019. aastal ning sel aastal peaks meie jalajälg vähenema hinnanguliselt veel 50%. Eelmise aasta suure süsinikuheite languse saavutasime peamiselt päikeseparkide rajamisega ning kaugküttele üleminekuga,“ rääkis Tuvike ning lisas, et eesmärgi saavutamiseks tuleb astuda veel päris mitu suurt sammu.

„Kuna lennujaama territoorium on suur ning liikumist siin palju, on fossiilkütustest tekkiva heite vähendamine oluline. Selle aasta aprillis alustasime territooriumil taastuvtoorainest valmistatud Neste MY kütuse testimisega ning alates 01. juunist ei osta me enam fossiilset diiselkütust sisse. Hiljemalt järgmisest aastast kasutavad kõik sõidukid lennujaama territooriumil liikumiseks valdavalt kas taastuvtoorainest valmistatud Neste MY kütust või elektrit. Samuti lähtume põhimõttest, et uusi sõidukeid ostes oleksid need nullheitega ning hiljemalt 2030. aastast on kogu lennujaama tehnika nullheitega.”

Teise suure osa süsinikuheitest moodustab Tuvikese sõnul elektritarbimine. „Alates järgmise aasta algusest ostame sisse ja tarbime vaid taastuvenergiat ja seda nii Tallinnas kui ka regionaalsetes lennujaamades, nii lennujaama enda kui ka meie partnerite poolt. Selleks, et oma sõltumatust suurendada, jätkame ka päikeseparkide rajamisega lennujaamadesse üle Eesti“. Tuvikese sõnul toodavad täna üle Eesti lennujaamades roheenergiat 15 päikeseparki koguvõimsusega 6 470 kW. „Selle aasta viie esimese kuuga tootsime keskmiselt 21% oma tarbitavast elektrist ise ning ainuüksi maikuus oli parkide tootlikus 54% meie tarvitavast elektrienergiast,” lisas Tuvike.

Vaata lennujaama päikeseparke ja eesmärk tutvustavat videot siit.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on olla aastaks 2025 süsinikuneutraalne lennujaam.

Share this article: