All news
14 juuli 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti hakkab koos ettevõtetega Airbus Helicopters ja International SOS välja töötama järgmise põlvkonna erakorralise meditsiini süsteemi

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas koostööleppe ettevõtetega Airbus Helicopters ja International SOS, et arendada ning viia ellu “LifeSaver Eesti” programmi. Tegemist on riikliku innovatsiooni- ja investeerimisprojektiga, mille eesmärk on muuta tõhusamaks Eesti erakorralise meditsiini ning laiemalt tervishoiusüsteem.

“LifeSaver Eesti programmi keskmes on innovaatilised tehnoloogiad. Head näited on mehitamata ja elektrilised vertikaalselt õhkutõusvad ning maanduvad õhusõidukid ja droonid. Samuti on fookus uuenduslikel tehisintellektil põhinevatel lahendustel, et luua Eesti erakorralise meditsiini süsteemi ja tervishoiu valdkonna arendamiseks võimalikult head tingimused ning parandada üleriigiliselt operatiivset võimekust,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ta tõi välja, et erakorralise meditsiini teenuste osutamise maht näitab globaalselt hoogsat kasvu ja programm avab Eesti lennundusklastri liikmetele ning teistele projektis osalejatele enneolematud rahvusvahelised ärivõimalused. “Eesmärk on tuvastada ja luua võimalikult paljudele riikidele asjakohased rakendusvõimalused, et maksimeerida lahenduste arendamisse kaasatud Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi,” sõnas Sutt.

“LifeSaver Eesti programmil on väga oluline roll järgmise põlvkonna õhusõidukite kiireks integreerimiseks õhuruumi. Ühtlasi aitab see kindlustada Eesti positsiooni Euroopas mehitamata lennuliikluse korraldamise valdkonna olulise eestkõneleja- ning vedajana,” ütles Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu.

“Airbus Helicopters on LifeSaver programmi välja töötanud koos ettevõttega International SOS, et luua terviklik erakorralise meditsiini süsteem,” sõnas Airbus Helicopters’i asepresident Wolfgang Schoder. “Tuginedes pikaajalisele kogemusele ja laiapindsetele teadmistele koostööst meditsiiniteenuste operaatoritega soovime süsteemi Eestis veelgi edasi arendada, kasutades selleks Eesti silmapaistvat võimekust lennunduses, meditsiinis ning digivaldkonnas,” lisas Schoder.

Esimene samm on “LifeSaver Eesti” programmi üksikasjade väljatöötamine ja kooskõlastamine kõigi seotud sidusrühmadega. Kaasatakse näiteks Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning haiglate esindajad. Peamine fookus on praeguse esmaabi ja erakorralise meditsiini süsteemi hindamisel ning Eestile kõige olulisemate kasutusjuhtude tuvastamisel. Need võivad hõlmata muuhulgas reageerimisaja lühendamist, hädavajaliku arstiabi osutamist madala asustustihedusega piirkondadele või üldise meditsiinilogistika võrgu optimeerimist.

Share this article: