All news
21 aprill 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti Lennuakadeemia 29. sünnipäev

Koit Kaskel
Eesti Lennuakadeemia rektor

13. aprillil tähistas Eesti Lennuakadeemia oma 29. sünnipäeva. Suurest juubelist lahutab Eesti ainukest lennundusalast haridust pakkuvat kõrgkooli nüüd vähem kui aasta.

Viimastel aastatel kogu minu tiimi poolt tehtud suure töö tulemusel aset leidnud arengud on meid tänaseks edasi viinud seisu, kus lennuakadeemia pakub rahvusvahelisi õppekavasid, meie rahvusvaheline võrgustik on jõudsalt arenenud, käimasolevaid arendusprojekte on rohkem kui kunagi varem ning koostöö lennundussektoriga on nii meie kui meie partnerite hinnangul väga heal tasemel. Eelmisel nädalal toimunud sünnipäeva tähistamise käigus tutvustati esmakordselt ka uusi haridus- ja arendusteenuste pakette, mille sihtgrupp on kogu lennunduskogukond.

Aastaks 2021-2025 koostatud arengukavas on ühiselt kokku lepitud rõhuasetusteks neli märksõna. Koostöö – proaktiivne suhtlus, võrgustumine, ühisprojektid ning regulaarne kommunikatsioon huvirühmadega. Paindlikkus, mis tähendab mitmekesiste elukestva õppe võimaluste loomist eri haridustasemetel.  Teadus- ja arendustegevus, mille raames keskendutakse mehitamata lennunduse ja selle toimimist võimaldava keskkonnaga seotud tulevikutehnoloogiate rakendamisele ja innovatsioonile. Neljandana muidugi rahvusvahelistumine, millega seoses keskendutakse ingliskeelsete õppekavade avamisele, õppurite ja õppejõudude mobiilsuse suurendamisele ning rahvusvaheliste koostöö-ja arendusprojektide käivitamisele.

Viimaste aastate arengud ei ole juhuslikud – iga tulemuse ja rõhuasetuse vahele saab tõmmata võrdusmärgid. Kuidas edasi? Kindlasti nende samade märksõnu meeles pidades. Praegused uued õppekavad ei jää viimasteks ning ka haridus- ja arendusteenuseid täiendatakse jätkuvalt, mõeldes nii sise- kui välisturule. Kindlasti saab suhtluses meie partneritega erilise tähelepanu kooskäimine ja vahetu suhtlus, mida viimased aastad on takistanud. Üks suuremaid planeeritud üritusi on 21. oktoobril toimuv lennundusseminar ja vilistlaste kokkutulek.

Share this article: