All news
25 august 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti Lennuakadeemia laiendab tegevust mehitamata lennunduse valdkonnas

Eelmisel nädalal väljastas Transpordiamet Eesti Lennuakadeemiale mehitamata õhusõidukite käitamisloa erikategooria lendudeks ning kaugpilootide koolitusloa.

Uue koolitusloa alusel hakkab akadeemia veel selle aasta sees koolitama ja eksamineerima kaugpiloote, kes soovivad hakata käitama mehitamata õhusõidukeid standardstsenaariumite STS-01, STS-02 ja eeldefineeritud riskianalüüside PDRA S-01 ja S-02 alusel. Lennuakadeemiale väljastatud luba võimaldab koolitada ja eksamineerida ulatuses, mis tavapäraselt on liikmesriikide lennuametitele ette nähtud. Lennuakadeemias läbitud koolituse alusel väljastab Transpordiamet erikategooria kaugpiloodipädevuse.

Transpordiameti poolt väljastatud käitamisluba erikategooria lendudeks võimaldab akadeemial käitada edaspidi kõrgema riskitasemega mehitamata õhusõidukite lende, kaasa arvatud lennud otsenähtavusest väljaspool ning asustatud piirkondades. Lisaks on lubatud käitada lende ka kõrge õhuriskiga (enhanced containment) alades, näiteks lennujaamade läheduses. Akadeemiale on väljastatud käitamisload lennata PDRA-S01, G01 ja G02 alusel.

“Lisaks võimalusele pakkuda nüüdsest Eesti Lennuakadeemias kaugpilootidele nii teoreetilisi kui praktilisi koolitusi ning kaugpiloote ka eksamineerida, võimaldab uus käitamisluba teenuste arenduse vaatest viia läbi keerukamaid käitamis- ja testimisprotseduure, näiteks sooritada asulasiseseid lende päikesepaneelide inspekteerimiseks või lennata asustatud ala kohal raskema drooniga,” selgitas Maria Tamm, Eesti Lennuakadeemia mehitamata lennunduse valdkonnajuht. Ta lisas, et väljastatud litsentsidega tekib akadeemias ka nõustamiskompetents, mis võimaldab teenuste arendamisel pakkuda tuge ka eraettevõtetele, mis on huvitatud droonitehnoloogiate kasutuselevõtust.

Nii lennutegevuse kui koolitustega on plaanis alustada 2023. aasta sees. Esimesed lennud toimuvad projekti Flying Forward 2020 raames juba käesoleval nädalal. Edasi toimuvad lennud eelkõige erinevate arendusprojektide raames ning novembris on plaanis alustada ka nii praktiliste kui teoreetiliste erikategooria koolitustega. Info koolituste kohta ilmub Eesti Lennuakadeemia kodulehel.

Käitamisorganisatsiooni loomisel tegi Eesti Lennuakadeemia koostööd Sisekaitseakadeemia Kaugseirekeskusega. Load väljastati koostöö tulemusel tekkinud mehitamata õhusõidukite käitamisorganisatsioonile. Ühistegevuse eesmärgiks on riiklike drooniteenuste arendamine ja mehitamata lennunduse valdkonna edendamine.

Share this article: