All news
28 märts 2024
by
Share this article:

Eesti Lennuakadeemia sõlmis partnerlusleppe maailma juhtiva mehitamata lennundustehnoloogia arendajaga ANRA Technologies

ANRA Technologies ja Eesti Lennuakadeemia (ELA) sõlmisid Genfis, Airspace World kongressil partnerlusleppe, mille eesmärk on ühiselt välja arendada U-space testala Tartus, mis võimaldaks uute lennundustehnoloogiate laiauladasemat arendust ja kasutuselevõttu reaalses keskkonnas.

“Sõlmitud koostöölepe avab nii akadeemiale kui Eesti lennundusele laiemalt palju uusi võimalusi ning aitab kaasa mehitamata lennuteenuste arendamisele, muutes Eesti teerajajaks U-space valdkonnas,” rääkis Maiken Kull, Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor. 

Eelmise aasta septembris toimunud testimis- ja valideerimisetappide edukas läbimine on sillutanud tee püsivate testalade ja toetava infrastruktuuri rajamiseks mehitamata lennuteenustele. ANRA tehnoloogilised lahendused õhuruumi ja mehitamata lennutegevuse haldamiseks ja Eesti Lennuakadeemia lennundusalane ekspertiis ja rajatisted selleks ainulaadsed võimalused. Koostöö pakub sobivat testimiskeskkonda tehnoloogiate ja teenuste arendamiseks, riskide maandamiseks ja nende vastavusse viimiseks Euroopa Liidu U-space regulatsioonidega, toetades uuenduslike õhuliiklusteenuste innovatsiooni ja kiirendades nende turule toomist.

ELA võtab enda kanda õhuruumi haldamise ja mitme testala lennutegevuse koordineerimise. See toetab Tartu linna ja maakonna eesmärke arendada mehitamata lennunduse ökosüsteemi ning pakkuda sidusrühmadele võimalust UAS-lahenduste valideerimiseks ja rakendamiseks, muuhulgas linnalises keskkonnas. Testala valmimine on planeeritud 2024. aasta lõppu.

 

Eesti Lennuakadeemia

Share this article: