All news
07 juuli 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti lennundus vajab ambitsioonikat strateegiat

28. juunil kogunes Toompeal esimest korda värskelt moodustatud Lennunduse toetusrühm. Riigikogu Lennunduse toetusrühma moodustasid käesoleva aasta juunis Henn Põlluaas, Raivo E. Tamm, Heljo Pikhof, Timo Suslov ning Peeter Ernits. Toetusrühma esimesel koosolekul andis Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ülevaate Eesti lennunduse hetkeolukorrast ning lahkas tulevikuperspektiive.

Kohtumisel jäid kõlama mõtted Eesti lennundusstrateegia loomise ja laiema lennundusteemalise arutelu vajalikkusest. Lisaks reisijateveo arendamisele on kavas arendada nii lennundusalast tootmise, disaini ja hooldussektorit. Selleks annavad lootust Eesti Lennundusklastri head kontaktid Airbus`iga ja võimalik toetusrühma kohtumine lennundusgigandi esindajatega juba sügisel.

Lennundus on kiiresti arenev valdkond ja ka majandusharu, mille olulisus on üha tõusnud. Seda ei suuda väärata ka koroonakriis, mis on mõjunud reisijateveole rängalt ent kaubavedude maht on vastupidiselt hoopiski kasvanud,“ iseloomustas lennunduse olukorda toetusrühma loomise üks initsiaator, Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees, Henn Põlluaas. „Seetõttu sai mõlgutatud juba pärast möödunud aasta suvel Ruhnul toimunud regionaallennunduse seminari mõtteid asutada Riigikogus lennunduse toetusrühm. Siin saaksime arutada ja loodetavasti ka lahendada mitmeid meie lennunduse, lennundushariduse, lennundusettevõtete ja erapilootide ees olevaid küsimusi ja probleeme,“ iseloomustas toetusrühma ees seisvaid väljakutseid Põlluaas.

Kohtumisel tõdeti, et teemasid ja küsimusi, mida edaspidi arutada ja mis vajavad lahendamist on küllaga. Lepiti kokku, et sügisel planeeritud lennukitootja Airbusi visiidi ajal organiseeritakse kohtumine ka toetusrühmas selleks, et näidata lennundusgigandi siiameelitamise kavale poliitilist toetust. „Kõikide meie suuremate väljakutsete puhul lennundustööstusest kuni drooniteenuste keskkonna loomiseni jõuame kiiresti küsimuseni, mida meie tahame, millised on riiklikud huvid. Mul on väga hea meel, et parlamentäärid tulevad meile appi. Meil on edaspidi vaja tõhusamat abi selleks, et meelitada siia lennundusalaseid investeeringuid, õhusõidukite hooldus-, disaini- ja tootmisettevõtteid,“ avaldas toetust Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu.

Kõikide nende ja paljude muude küsimuste arutamiseks on avaldanud valmisolekut panustada Riigikogu Lennunduse toetusrühma töösse nii klastri, Lennuakadeemia kui mitmete lennuettevõtete esindajad. Samuti on kavas kutsuda toetusrühmaga kohtuma Transpordiameti ning Majandusministeeriumi vastava valdkonna eksperte. Toetusrühm soovib nüüdsest panna Eesti lennunduse arengule ja heale käekäigule tugevama õla alla.

Share this article: