All news
24 oktoober 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti Lennundusklastri uus juht on Jaan Tamm

Käesolevaga teatame, et alates oktoobrist 2022 on Eesti Lennundusklastri uueks juhiks valitud Jaan Tamm.

Eelmise klastri juhi Kristo Reinsalu tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme valimine toimus Lennundusklastri üldkoosolekul (30. september 2022). Vastav otsus võeti vastu ühehäälselt. Klastri juhi vahetamise tingisid klastri liikmete ja klastri juhi erinevad nägemused klastri juhtimisdistsipliinist.

Hr. Jaan Tamme näol on tegemist kogenud tippjuhiga, kellel on pikaajaline kogemus lennundussektori erinevatelt ametialadelt nii Eestis kui ka Euroopas, nii era- kui ka avalikus sektoris.

Klastri nõukogu esimehe Risto Mäeotsa sõnul on maailm olnud väga dünaamiline, seda eriti lennunduses. „Kui aastal 2019 sai loodud Eesti lennundussektorit ühendav klaster, siis olime optimistlikud sektori kasvu ees ning alustasime jõudsalt ühishangete kaardistamist ning meil õnnestus ka esimesi kiireid võite noppida. Kahjuks järgnesid aga rasked aastad ning klastril tuli majandusedu kasvatamise asemel tegutseda sektori püsimise nimel. Täna oleme faasis, kus kriisijuhtimise asemel oleme liikumas taas sektori arendamise poole. Seejuures on toimumas eriti kiired arengud mehitamata lennunduse ning jätkusuutlike ja keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamisel. Ühelt poolt püüame toetada Eesti traditsiooniliselt head innovatsioonivõimekust ja teisalt sammu pidada Euroopa Liidu seadusandliku raamistiku rakendamisega. See aga nõuab meie esialgse strateegia ajakohastamist. Selle ülesande jaoks on värskelt valitud uus juht suurepärane isik,“ ütleb Risto Mäeots.

Estonian Aviation Cluster (EAC) on mittetulundusühing, mille eesmärk on tuua kokku lennundus-valdkonna organisatsioonid ja ühendada need ülemaailmsesse lennundusklastrite võrgustikku. 2022. aasta oktoobrikuu seisuga on klastris 29 liiget.

Täname kõiki klastri praeguseid ja tulevasi liikmeid, meie koostööpartnereid ja huvigruppe.

Share this article: