All news
25 jaanuar 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

EstUAC (Eesti Mehitamata Lennunduse Liit) osaleb drooninduse ümarlaudadel

EIS-i eestvedamisel on loodud drooninduse ümarlaud, mis koondab Eesti suuremad tegijad mehitamata lennunduse valdkonnast ja toob nad sama laua taha, et arutada hetkel aktuaalseid teemasid ning luua ühist nägemust valdkonna arenguks. Esimeseks sisuliseks teemaks sai drooninduse testala loomine, nimelt on Eestis palju droonitootjaid, -käitajaid ning potentsiaalseid kasutajaid, kes vajavad ohutut ning eraldatud ala droonide ja nende lisaseadmete katsetuste läbiviimiseks. Kui algul näis küsitav, kas on üldse sellist ala vaja, siis kahe koosoleku ning ka testalade potentsiaalse sihtgrupiga rääkides selgus, et tegelikkuses on vajadus täiesti olemas. Seda nii pisikestele multirootoritele, mis lendavad mõnesaja meetri kõrgusel ja kaugusel, kui ka suurematele lennuk-tüüpi õhusõidukitele, mille lennukaugus võib ulatuda sadasesse kilomeetritesse. Teise koosoleku järgselt jõudsime järelduseni, et ehk ongi mõistlik rakendada kolm testala, Eesti eri piirkondades. Tallinnast läänes, Hüürus on tuntud lennumudelismi plats, teiseks Tartu testala ning kolmandaks Väike-Maarja testala (viimane on neist suurim ja omab ka sobivat infrastruktuuri).

Testala loomine saab olema suureks abiks ka logistikasektorile, kus nn viimase miili kohaletoimetamine on väga aktuaalne teema, kuid suuresti katsetamata. Põllumajanduses kasutatakse droone juba pikemat aega – lähim edulugu on pärit Leedust, kus kohalikud põllumehed jälgivad ning pritsivad oma taimi droonide abiga. Eestis on küll huvi, kuid piiratud testimisvõimaluste tõttu ei ole see valdkond veel jõudsalt areneneda saanud. Lisaks on testala oluline ka tuvastus- ja tõrjevõimekust arendavatele ettevõtetele, sest parimad õppetunnid tulevadki praktikast. Samuti saab rakendada ja edasi arendada valdkonna olemasolevat oskusteavet, leides kogemuste jagamise võimalusi juba tegutsevate mehitamata lennunduse valdkonna tippudega nagu Hepta Airborne või Threod. Kokkuvõtteks on ääretult hea meel näha näha nõnda suurt kooslust Eesti droonivaldkonna tippudest, kes töötavad ühiselt parema äri-, test- ja kasutuskeskkonna loomise nimel. Jääb üle vaid loota, et kevade saabudes planeerime ka ühe välipäeva, kus ümarlaua osapooled saavad tutvustada ning katsetada oma tooteid juba veebikohtumiste jooksul tuttavaks saanud seltskonnas.

Tuult tiibadesse ja palju õnnestumisi Eesti drooninduse ümarlaua eestvedajatele!

Eduard Vainu, EstUAC

Share this article: