All news
30 mai 2024
by
Share this article:

Euroopa Kaitsefond (European Defence Fund – EDF) ning Eesti ja Soome kaitseministeeriumid toetavad Eesti kaitsetööstusettevõtte KrattWorks veetavat projekti “BadB” 6 miljoni euro suuruse investeeringuga

Projekt BadB keskendub maa- ja õhusõidukite navigatsioonilahenduste arendamisele, mis ei tugineks globaalsetele satelliitnavigatsioonisüsteemidele (GNSS). Lahendus kasutab asukoha määramiseks satelliitkaartide andmeid ja masinnägemisalgoritme.

Kiirelt arenev elektroonilise sõjapidamise tehnoloogia, nagu raadioside segamine ja satelliitnavigatsiooni andmete võltsimine tingib, et vastumeetmed peavad arengus neist pidevalt sammu võrra ees olema. Ainult selliselt saavad mehitamata süsteemid lahinguväljal ja elektroonilise sõjapidamise tingimustes tõhusalt toimida. GNSSi ja raadioühenduseta toimiva usaldusväärse navigatsioonisüsteemi loomine on oluline arenguhüpe mehitamata süsteemide edukal kasutamisel.

Projekti täpsemateks eesmärkideks on ilmast sõltumatutel satelliidipiltidel põhinevate kaartide loomine mehitamata õhu- ja maasõidukite tarbeks, masinnägemismooduli, pildituvastussüsteemi ning sensorandmetel põhineva teekonna planeerimise süsteemi väljatöötamine, platvormideülene andmete jagamine ja parvlemise (swarming) võimaldamine.

Projekt on juba pälvinud tähelepanu Euroopa kaitse- ja innovatsiooniliidrite seas, kes näevad selles ühe kõige põletavama probleemi lahendamist, mis takistab kiiresti kasvava mehitamata süsteemide sektori arengut. Olukord tehnoloogiarindel on viimase kahe aasta jooksul oluliselt muutunud ning me näeme iga päev uusi takistusi ja võimalusi.

GNSS-i vabal navigatsioonil ja asukoha määramisel on ka tohutu potentsiaal tsiviilsektoris – näiteks kriitilise infrastruktuuri haldamisel, loodusõnnetuste tagajärgedega tegelemisel, autonoomsete transpordisüsteemide rakendustes ja mujal.

Projekt “Badb” on hea näide, kuidas väikesed innovaatilised ettevõtted loovad oma kiirust ja paindlikkust kasutades lahendusi, mis tugevdavad riigi kaitsevõimet ja pakuvad ärivõimalusi nii asjaosalistele endile, kui ettevõtetele terves Euroopas.

Projekti konsortsium koosneb neljast ettevõttest kolmest riigist:

  • KrattWorks (Eesti) – mehitamata õhusüsteeme arendav kiirelt kasvav kaitsetööstusettevõte.
  • GIM Robotics (Soome) – arendab GNSS-vaba navigatsioonitarkvara maasõidukitele, mis on suuteline vastu pidama segamisele ja asukohavõltsimisele.
  • KappaZeta (Eesti) – satelliitandmete töötlemisele ja maaseiresüsteemide tehisintellekti arendamisele spetsialiseerunud ettevõte
  • Rigr AI (Iirimaa) – arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara korrakaitsele ja kaitsesektorile.

Projekti toetavad ka Solita OÜ (Eesti) ja Solita Oy (Soome), mis kuuluvad üheksas Euroopa riigis tegutsevasse digitaliseerimise konsultatsioonifirmasse Solita Grupp.

Projekt BadB valiti välja Euroopa Kaitsefondi 2023. a projektikonkursi käigus. Projekti kestus on 24 kuud. Euroopa Kaitsefond loodi Euroopa Liidus kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamiseks, et tõsta Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja tõhustada ettevõtete ning teadus-arendusasutuste vahelist koostööd kaitsevaldkonnas üle Euroopa.

Allikas: KrattWorks OÜ, GIM Oy, KappaZeta OÜ, Rigr AI Ltd pressiteade 29. mai 2024

Share this article: