All news
20 juuli 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Feeport liitus Eesti Lennundusklastriga

Feeport OÜ on tehnoloogiaettevõte, arendades ühtset tarkvaraplatvormi X7trade.eu Euroliitu imporditud e-kaubanduse saadetiste tollivormistamiseks. Platvormil on nüüd otsene ja automatiseeritud ühenduvus sõnumivahetusega Eesti ja Soome tollisüsteemidega, mis võimaldab sujuvat ja kiiret oluliste andmete vahetamist seoses väheväärtuslike kaupade tollivormistusega. Plaan on liidestuda kõigi 27 liikmesriigi tollisüsteemidega.

Vajadus neutraalse tarkvaralahenduse järgi tekkis seoses ELi regulatsiooni muudatusest  1. juulil 2021, millega sätestati pakkide deklareermise ja maksustamise uus kord – kus kõik saadetised vajavad nüüdsest tollideklaratsiooni ning rakendub käibemaks vastavalt liikmesriigi maksumäärale.

X7trade.eu platvorm võimaldab tarneahela osapooltel, nagu e-kauplejad, müügiplatvormid, konsolideerijad, logistikateenuste pakkujad ja nende EL-i esindajad, deklareerida kaubad ja tasuda impordimaksud turvalisel ning tõhusal viisil.

„Feeporti ettevõttesse oleme koondanud tugeva meeskonna kogenud logistika- ja tollivaldkonna töötajatest, keda toetavad kogenud arendajad. Meie eesmärk on oma X7trade platvormi abil võimaldada Eestis baseeruvatel logistika-, posti- ja kullerettevõtetel e-kaubanduse turule sisenemist. Mida rohkem meie lahendust ka Eestis kasutatakse, seda jätkusuutlikum on e-kaubanduse mahu kasv Tallinna lennujaamas,” lisab Feeporti kaasasutaja Ojari Paas.

Lisateavet Feeporti ja tarkvaraplatvormi X7trade kohta leiate veebisaidilt www.feeport.eu või www.x7trade.eu või võtke meiega ühendust aadressil business@feeport.eu

Share this article: