All news
26 november 2023
by
Share this article:

INAIRi konverentsi järelkaja

Eelmisel nädalal toimus Eesti Lennuakadeemias esmakordselt rahvusvaheline lennunduse teaduskonverents. Akadeemia oli peakorraldajaks juba 12. korda toimuvale konverentsile INAIR, mida oli au tuua esmakordselt just Baltikumi.

Konverents, millega tähistasime akadeemia 30. tegutsemisaastat, tõi esmakordselt Tartusse lennundusvaldkonna teadlased ja praktikud nii erinevatest Euroopa riikidest, Indiast kui Ameerika Ühendriikidest.

Konverentsi 3-päevase programmi esimesed kaks päeva keskendusid lennundussektori uusimate teadussaavutuste tutvustamisele, hõlmates muuhulgas teemasid mehitamata lennundusest, 5G mõjust lennukitele, uute tehnoloogiate rakendamisest lennujaamades kuni maapealse teeninduse analüüsideni. Kolmas päev pööras pilgu praktilistele muredele ja teemadele, millega Baltikumi lennundussektor igapäevaselt silmitsi seisab.

Kolme päeva jooksul oli meil privileeg näha 33 akadeemilist ettekannet ja posterettekannet, 14 peakõnelejat ning 3 paneeldiskussiooni.

Sellises mastaabis lennunduskonverentsi Eestisse ja Tartusse toomine on akadeemia jaoks suur tunnustus ja tähendab, et akadeemia teadus- ja arendustegevusi märgatakse ning usaldatakse ka rahvusvahelisel tasemel.

 

Artikkel ja foto: Eesti Lennuakadeemia

Share this article: