All news
26 märts 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Kohtla-Järve Gümnaasium avas uudse lennunduse õppemooduli

Alates 2021/2022 õppeaastast alustab Kohtla-Järve Gümnaasiumis lennunduse moodul. Lennunduse moodul keskendub kolmele suunale: baasteadmised lennundusest, õhusõiduki juhtimine ja lennundusettevõtlus. Mooduli eesmärk on anda õpilasele alusteadmised lennundusest sh ettevõtlusest ja majandusest, teooriast õhusõiduki juhtimisel ning toetada õpilaste tehnilise mõtlemise arengut läbi lennundusega kaasnevate valdkondade.

Õpilased, kes saavutavad suurepäraseid õpitulemusi, saavad täiendavalt kooli poolt (sponsorite abiga) võimaluse läbida erapiloodi 45-tunnine praktiline väljaõpe PPL(A), millest 10 tundi on soololennud.

Lennunduse tehnika suuna kursuste läbimise eesmärk on laiendada õpilaste teoreetilisi teadmisi ja arendada tehnilist mõtlemist erinevates tehnikavaldkondades, toetada laiapõhjaliste teadmiste kujunemist reaal- ja loodusainetes ning arusaamu loodusteadusliku maailmapildi süsteemseks mõistmiseks.

Mooduli lõpetanud noored saavad õpinguid jätkata Eesti Lennuakadeemias või tehnikakõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal.

“Lennundus on äärmiselt põnev ja kiirelt arenev valdkond, kus ees ootavad väga huvitavad ajad. Valdkond liigub järjest suurema digitaliseerumise suunas, mille käigus kasvab oluliselt infotehnoloogia roll lennundusspetsialistide töös. Koostöös anname noortele hea sissevaate nii lennunduse olevikku ja tulevikku ning ärgitame noori juba varakult keskenduma õppeainetele nagu matemaatika, füüsika ja inglise keel, mille hea valdamine loob tugeva vundamendi lennuakadeemiasse astumiseks ja edukaks karjääriks lennunduses,“ sõnas Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.

„Eelmisel aastal olid lennukite täishoolduse ettevõte Magnetic MRO ja Tallinna Lennujaam tööotsijate arvates kõige populaarsemate ettevõtete seas, kus sooviti töötada. Lennundus soovib saada kõige popimaks tööandjaks Eestis, kus tahaksid töötada talendid. Kutsume lennuduserialasid õppima noori, kelle jaoks on oluline keskkonnasäästlik ja roheline mõtlemine. Just tänased noored, kes on veel koolipingis, aitavad panna aluse Eesti lennunduse uuele tõusule,“ julgustas Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu valima just lennundust tuleviku töökohaks.

Share this article: