All news
29 august 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Kolme kõrgkooli koostöös toimus esimene mehitamata lennunduse suvekool

Eesti lennuakadeemia, Kaitseäve Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia koostöös toimus 21.-25. augustini esimene mehitamata lennunduse suvekool, kus käsitleti droonide kasutusvõimalusi tsiviil- ja militaarkasutuses nii teoreetilises kui praktilises võtmes. 

Eesti Lennuakadeemias toimusid loengud järgmistel teemadel: GSM ja 5G, mehitamata õhusõidukite tuvastamine ja mõjutamine, mehitamata õhusõidukite side- ja navigatsioonisüsteemide turvalisus. 24. augustil toimus demolendude päev Kaitseväe keskpolügoonil, kus näidati erinevaid droonide tuvastusmeetodeid kasutades Eesti ettevõtete Marduk Technologies ja Rantelon seadmeid.

Suvekooli nädal lõppes reedese mehitamata lennunduse seminariga, mis toimus Eesti Lennuakadeemias teist järjestikust aastat. Tänavuse seminari fookuses olid juriidilised aspektid droonitehnoloogiate kasutamisel ning muuseas tutvustati ka Tartus läbi viidud Flying Forward 2020 demolende.

Intensiivne mehitamata lennunduse arengule suunatud nädal andis kindluse, et valdkonna arengutega ollakse liikumas õiges suunas, kuigi teha on veel palju. Mehitamata lennunduse seminaride sarjaga ja suvekooliga soovitakse kindlasti jätkata järgmistel aastatel.

Share this article: