All news
15 juuni 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Lendame vesiniku kursil kliimaneutraalsusesse

Eesti Lennundusklaster ning klastri liikmed Tallinna Lennujaam ja XFLY astusid Euroopa Puhta Vesiniku Alliantsi (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A) liikmeks. Klastrist sai Euroopas kõige esimene lennundusklaster, mis on valmis edendama vesinikulennundust. Tallinna Lennujaam kuulub samal ajal TOP 4 Euroopa lennujaamade hulka mis on liitunud ECH2A-ga. Kodumaine lennufirma XFLY esitas ECH2A projektikorjele ka oma esialgse kirjelduse ATR72 turbopropellerlennuki ümberehituseks ning sellele ideele rahalise toetuse saamiseks. Selline ümberehitus maksab tõenäoliselt üle 10 miljoni euro.

„XFLY ja Lennujaama ühisprojekti tulemusena saab juba 2030. aastal Tallinna Lennart Meri lennuväljalt stardiloa Eesti esimene vesinikukütusel lendav reisilennuk. Usun, et Eestist võib saada teerajajatest vesinikutehnoloogia kasutuselevõtus kogu Euroopa lennunduses. Selleks on tagumine aeg loobuda mõtteviisist teha asju nii nagu on koguaeg tehtud,“ kirjeldas kliimaneutraalsuse teekonda klastri juht, Kristo Reinsalu. Kuigi lennunduse poolt põhjustatud kasvuhoonegaaside osakaal on vaid 12% kogu transpordisektori poolt tekitatud heitmehulgast, on see siiski märkimisväärne osa. Seetõttu on kliimaneutraalsus Eesti lennunduse kõrge tähtsusega prioriteet kuni aastani 2030.

Lennundusklastri ja liikmete ambitsioon:

Eesti Lennundusklastri ambitsioon on luua Zero-EST kliimaneutraalne arenduskeskus ning meelitada seeläbi riiki rohkem tulevikulennundusega tegelevaid idu- ja tööstusettevõtteid.

XFLY soovib arendada maailmas esimese ATR-72 tüüpi lennuki, mis hakkab lendama vesinikkütusega. Selleks on alustatud koostööd sh maailmas juhtiva tehnoloogiaarendaja ZeroAvia’ga.

Tallinna Lennujaam tunneb huvi taastuvenergia ja vesinikuvälja taristu loomise vastu ning plaanib otsida võimalusi rahvusvahelistes ühisprojektides osalemiseks, kus uusi tehnoloogiaid arendatakse ja kasutusele võetakse.

Euroopa Puhta Vesiniku Alliants:

ECH2A loodi 2020. aasta juuli alguses kui Euroopa Liit esitles oma vesinikustrateegiat. ECH2A eesmärgiks on laiendada vesiniku kasutamist energiakandjana ja edendada Euroopa vesinikumajanduse arengut. Rohelisel vesiniku peaks olema oluline roll 2050. aastaks Euroopas seatud kliimaeesmärkide saavutamisel. ECH2A ühendab kõiki vesiniku väärtusahela sidusrühmi, sealhulgas tööstuse esindajaid, investoreid ning teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioone. Oma investeeringute ja projektide programmiga toetab alliants rohelise vesiniku tootmise juurutamist, rakenduste nõudlust ja levitamist.

Share this article: