All news
11 jaanuar 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Lennuakadeemia avas esmakordselt vastuvõtu jaanuaris

Eesti Lennuakadeemia avas esmakordselt vastuvõtu kahele tasulisele rahvusvahelisele õppekavale. Ärilise lennutranspordi piloodi ja kommertslennunduse juhtimise õppekavale kandideerimise eelduseks on keskharidus ja väga hea inglise keele oskus. Õpingute edukal läbimisel omandatakse tehnikateaduste bakalaureuse (BSc) kraad.

Ärilise lennutranspordi piloodi õppekaval on kaks versiooni ehk õppekava saab läbida kahel viisil – ühe või kolme aastaga. 1-aastase õppekava sihtgrupiks on kutselise piloodilitsentsiga piloodid, kel puudub kõrgharidus, mis võimaldaks karjääriredelil edasi liikuda. Ühe aasta jooksul omandatakse lisaks piloodipädevusele ka kõrgharidus. „Aastaga saab teha suure hüppe ja omandada kõrgharidus, mis võimaldab piloodil mingis eluetapis lennunduses edasi liikuda“, kommenteeris õppekava juht ja staažikas piloot Meelis Koovit. Lisaväärtuseks on võimalus õppida töö kõrvalt, kuna õpe on veebipõhine.

Teise sihtgrupi moodustavad need, kes unistavad piloodilitsentsist ja kõrgharidusest. Selleks kulub aga kolm aastat. Kui kutselistel pilootidel on piloodi erialaõpe varem läbitud ja see lühendab õppeaega, seisab nullist alustajatel see kõik alles ees. Õpe toimub lennuakadeemias kohapeal.

Kommertslennunduse juhtimise õppekava õpe viiakse läbi samuti kolme aasta jooksul lennuakadeemias kohapeal. Õppekava peaks huvi pakkuma kõikidele neile, kes näevad oma tulevikku spetsialisti või juhina näiteks lennuettevõtetes, lennujaamades, maapealset teenindust või lennujuhtimise teenust pakkuvates ettevõtetes, hooldusorganisatsioonides aga ka turismiettevõtetes või lennundusega seotud avaliku sektori asutustes. Õppekavas on suur osa praktilisel õppel ja ka õppetööd viivad suuresti läbi lennunduses töötavad praktikud, mis annab tudengitele juba varakult võimaluse kontakte luua.

Kahe uue õppekava märkimisväärse ühisosa moodustab neisse integreeritud Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse ehk IATA kursused, mille pakkumise õigus Eestis on ainsana vaid lennuakadeemial kui IATA volitatud koolitusorganisatsioonil.

Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu hinnangul on rahvusvaheline lennundusõpe äärmiselt positiivne meede kasvava tööjõuvajaduse rahuldamisel. „Arvestades lennufirmade tegevuse hoogustumist ja seda eriti Baltikumis, on kvalifitseeritud lennundusekspertidest juba puudus“, toob Reinsalu välja. Ta lisab, et lennuakadeemia õppekavad on kasuks kogu riigile, sest kvaliteetse haridusteenuse eksport tõstab igati meie rahvusvahelist mainet ja tuntust.

Vastuvõtt ingliskeelsetele õppekavadele algas 3. jaanuaril 2022 ja kestab 1. maini 2022. Kandideerimise nõuded ja kogu vajaliku info õppe kohta leiab Eesti Lennuakadeemia kodulehelt lennuakadeemia.ee/en.

Share this article: