All news
07 juuli 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Lennundusklastri liikmed osalesid U-space koostööprojekti kohtumisel

Tartus toimunud U-space koostööprojekti kohtumisel arutati testkeskuse loomise võimalusi, U-space’i teenuste testimise ja valideerimise tegevuskava ning tutvustati testkeskuse kontseptsiooni.

Transpordiamet on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rahastusel algatanud projekti, et luua mehitamata õhusõidukite testala kontseptsioon.

Anra Technologies juhib projekti esimest etappi, mille käigus rajatakse ning lõimitakse U-space ja ühised teabeteenused CACTUS-nimelise (Competent Authority Coordinating Testing in U-space Sandbox) projekti tarbeks. Ettevõte tagab kogu vajaliku alustaristu, et kindlustada eri U-space’i teenuste koostöö sujumine ja vahetada andmeid ökosüsteemi huvipoolte vahel.

Testala rajamine loob võimalused mehitamata lennundustehnoloogiate laiapõhjaliseks arendamiseks ja kasutuselevõtuks. See loob eeldused uuenduslike lennunduskontseptsioonide ja ohutusstandardite väljatöötamiseks ning aitab hõlbustada automatiseeritud lennundussüsteemide ohutut testimist. Pikemas perspektiivis on eesmärk luua keskkond tehnoloogiatele, mis ühendavad kõiki peamisi huvirühmi nagu õhuruumi kasutajad, tööstusettevõtted ja teadusasutused.

„Transpordiameti jaoks on oluline võimaldada kõigile huvitatud osapooltele juurdepääs kaasaegsele ja mitmekülgsele taristule, kus testida ja valideerida vajaminevaid lahendusi erinevate innovatiivsete tehnoloogiate ja droonidega osutatavate avalike teenuste arendamiseks,“ ütles Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe.

„Mul on au, et Anra-l on eelisõigus juhtida Eesti pingutusi mehitamata lennunduse testala rajamisel,“ ütles Anra Technologies asutaja ja tegevjuht Amit Ganjoo.

“Tartu lennujaama kõrval paiknev Eesti Lennuakadeemia oleks loodavale mehitamata lennunduse testimisalale loogiline asukoht,” rääkis Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull. “Piirkonna kõrgkoolide tugev teadus- ja arendusvõimekus, Tartu linna tugi innovatsiooniprojektidele ja hästi sisse töötatud ettevõtluse tugistruktuurid loovad hea aluse Eesti esialgse U-space strateegia rakendamiseks Tartus.” Ta lisas, et mehitamata õhusõidukite testimisala võimaldab droonijuhtidel siseneda turule uute tehnoloogiatega, mis toetavad digitaalset ja nutikat liikuvust ning hõlbustab ka keerukamaid mehitamata õhusõidukite toiminguid.

Projektis osalevad Eesti Lennuakadeemia, Tartu Teaduspark, Lennuliiklusteeninduse AS, Tartu linn ning Kliimaministeerium.

Koostööprojekt „Ekspertteadmised mehitamata lennunduse testala (U-space sandbox) väljatöötamiseks“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi 2014-2020 vahenditest.

Share this article: