All news
23 august 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Lennujaama päästeteenistus harjutab tegutsemist lennuõnnetuse korral

21. augustist kuni 01. septembrini toimub Tallinna lennujaama territooriumil kõigile Tallinna ja regionaalsete lennujaamade päästjatele ARFF ehk Aircraft Rescue and Fire Fighting praktiline koolitus. Koolituse eesmärk on harjutada tegutsemist lennuõnnetuse korral ning tõsta seeläbi lennujaama päästeteenistuse valmisolekut lennuõnnetustele ja intsidentidele reageerida.

Lennujaama päästeteenistuse juht Silver Luik tõdes, et lennujaama päästeteenistusel peab olema alati valmisolek tegeleda lennuintsidentide ja -õnnetustega ning seetõttu viiakse regulaarselt läbi kontrollväljasõite, harjutusi ja õppusi. „ARFF koolitus annab nii Tallinna kui ka regionaalsete lennujaamade päästjatele võimaluse harjutatakse praktilisi päästetegevusi lennuõnnetuse korral. Muuhulgas harjutatakse lennukist evakuatsiooni korraldamist, tulekahju kustutamist, erinevate taktikate rakendamist ning pääste- ja töövahendite kasutamist,“ rääkis Luik ning lisas, et Suur-Sõjamäe tänaval liikujatel ning lähipiirkonnas inimestel ei ole põhjust muretseda – lennuraja otsas toimuva tegevuse näol on tegemist õppeharjutuse mitte reaalse sündmuse lahendamisega. Harjutusi viiakse läbi lennujaama idapoolses ehk 26 suunaga raja alguses.

Koolituse viib läbi Saksamaa ettevõte ARFF-SERVICES GMBH, kes on spetsialiseerunud just lennupääste alaste koolituste pakkumisele. Koolituse läbiviimiseks toob koolitaja Tallinna lennuväljale treeningsimulaatori, millega saab luua realistlikke situatsioone erinevate ülesannete lahendamise harjutamiseks.

Tallinna lennujaama ja regionaalsete lennujaamade päästeüksustel on kanda vastutusrikas roll päästa inimelusid lennuõnnetuse või vahejuhtumi korral, mis toimub lennuväljal või selle vahetus läheduses kuni 5 meremiili raadiuses. Lisaks tagab lennujaama päästeteenistus turvalisuse ja ohutuse lennujaama territooriumil, turvab tankimisi, võtab vastu hädamaandumist teostavaid õhusõidukeid ning reageerib esimesena tuleohule lennujaamas.

Share this article: