All news
19 september 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Lennundusklaster osales Riga Aviation Forum’il

Eesti lõunanaabrid said hakkama hästi ette valmistatud ja heal tasemel läbi viidud lennundussündmusega. Foorumi ettekannete sisu ja selle korraldus hoidsid piisavalt pinget kuni viimase sessiooni järgse lahkumiskohvini. Omajagu lisas edule ka moderaatori hoogne ja huumoriga vürtsitatud asjalikkus.

Keynote sissejuhatava osaga määratleti foorumi üldine teemapüstitus – regiooni koostöö, uued tehnoloogiad ja innovatsioon kui Balti regiooni lennunduse jätkusuutlikkuse alus. Järgnevalt saime põhjalikumalt teada Läti, Leedu ja Eesti lennunduse tegemistest, Läti näidete varal kuulsime huvitavatest uuenduslikest lahendustest ning teemaettekanded võeti kokku nii moderaatori tõstatatud kui ka saalist edastatud küsimustel põhiste paneeldiskussioonidega.

Teisel päeval kuulsime põhjalikumalt Riia transpordisüsteemist üldisemalt, lennuvälja ja Rail Baltica perspektiividest Euroopa Liidu intermodaalse transpordikontseptsiooni elluviimisel ning lõpuks mitmetest uue tehnoloogia arendustest, kus tähelepandavalt suur roll laias maailmas tegutsevatel lätlastel.

Läti, Leedu ja Eesti lennundusassotsiatsioonide/klastrite esindajatega tõdesime, et tulevikus võiks sellise foorumi koos ette valmistada ja seeläbi teemade ringi laiemalt kolme riigi tegemiste läbi kajastada.

Eesti Lennundusklastrist osalesid Foorumil klastri juht Jaan Tamm, arvuka osalusega Lennuakadeemia, Kliimaministeerium ning Magnetic Group.

Jaan Tamme esitlust on võimalik vaadata siit

Lähemalt foorumist siit.

Jaan Tamm
Lennundusklastri juht

Share this article: