All news
26 veebruar 2024
by
Share this article:

Lihtsustusid professionaalsete droonilennutajate reeglid Tallinna lähialas

Tallinna lähialas ehk kontrollitud õhuruumis kehtivad alates 01.02 professionaalsetele droonilennutajatele paindlikumad reeglid. Kõigil teistel tuleb jätkuvalt lähtuda avatud kategooria tingimustest, mis seonduvad eelkõige õhku tõusmise kõrguse ja lendamise asukohaga.

Droonilendude vaatest mõeldakse Tallinna lähiala all lennujaamast ca 20 km kaugusele ja 120 m kõrgusele ulatuvat õhuruumi osa, kus õhusõidukite liiklus käib koordineeritult lennujuhtimistorniga. Varasemalt tohtis erikategooria käitaja tõusta Tallinna lähialas avatud kategooria piirangutest kõrgemale ehk kuni 120 meetrini vaid juhul, kui startimas või lähenemas polnud ühtki õhusõidukit. Tänasest on loodud protseduurid, mis võimaldavad õhku tõusta ka muu lennuliikluse puhul. Kuni 120 meetrini võib tõusta erikategooria käitaja, kellel on Tallinna lähiala tingimustele vastav käitamisluba ja suudab seega lennujaama lähialas turvaliselt lennata.

“Droonindus on jõudsalt arenev valdkond ning soovime omalt poolt kaasa aidata sellega, et nii tavalennuliiklus kui droonilennud saaks turvaliselt koos eksisteerida,” märkis Lennuliiklusteeninduse mehitamata lennuliikluskorralduse arendusjuht Madis Prink. “Muudatus on kaugema tuleviku vaates oluline samm, kuna võimaldab suuremat paindlikkust droonide kasutamises. See võiks olla positiivne sõnum erinevatele ettevõtetele, kelle äri jaoks on oluline teha droonilende kõrgemal.”

Prink rõhutas, et koostöös Transpordiametiga analüüsiti ohutuse vaates väga põhjalikult, kuidas muuta reeglid professionaalsetele droonilennutajatele sobivamaks. Nüüd on tingimustes kirjeldatud mitmed juhud, kus drooni võib lähialas lennutada ka muu lennuliikluse toimumise ajal, kuid seda vaid juhul, kui droon ja lennuk jäävad üksteisest ohutusse kaugusesse.

“Me arvestame, et professionaalsete droonilennutajate ehk erikategooria käitajate puhul on tegemist ettevõtetega, kelle piloodid on läbinud põhjaliku koolituse ning saanud Transpordiametil vastava käitamisloa,” kommenteeris Transpordiameti mehitamata lennunduse osakonna juhataja Priit Rifk. “Lisaks toimub erikategooria kõrgustel droonilennutamine jätkuvalt kooskõlastatult lennujuhtimistorniga.”

Erikategooria lendude kooskõlastamine lennujuhtimistorniga käib droonikaardi rakenduse kaudu, mis asub aadressil utm.eans.ee. Rakendus annab põhjaliku ülevaate kõigist nii Tallinna lähialas kui Eestis üldiselt kehtestatud droonilennutamise reeglitest. Selle abil on droonilennutajatel võimalik näha püsivaid ja ajutisi lennupiirangualasid ja lubatud lennukõrgusi, registreerida lende, jälgida õhuruumi ning vajadusel taotleda õhkutõusuluba. Kaardi kasutamine droonilennutamiseks eeldab isikutuvastust, mis võimaldab lennujuhtidel vajadusel lennutajaga kiiresti ühendust saada.

Täna on Eestis droonipiloote kokku suurusjärgus 5000. Põhiosa neist on n-ö tavapiloodid, kes lennutavad drooni avatud kategooria tingimustel.

 

Lennuliiklusteeninduse AS

Share this article: