All news
22 september 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Logistikastartup Feeport sõlmis koostöölepingu UPSi volitatud töövõtjaga OÜ-ga EKLT

Eesti tehnoloogiaettevõte Feeport sõlmis koostööleppe EKLT OÜ-ga, UPSi volitatud  töövõtjaga Eestis, mille kohaselt asub maailma ühe suurima kiirkullerfirma volitatud töövõtja Eestis kasutama uut tarkvaraplatvormi x7trade vähese väärtusega saadetiste massdeklareerimiseks.

x7trade Feeporti poolt loodud neutraalne piiriülese kaubanduse hõlbustamise “tarkvara teenusena” (SaaS) toimiv platvorm äriklientidele (B2B), mis hõlbustab ning automatiseerib tollideklaratsioonide esitamise protsessi, võites seeläbi tarneahela osapooltele aega ning vähendades ka ökoloogilist jalajälge tänu kaubaringluse kiirenemisele.

Käesoleva aasta 1. juulist alates tuleb deklareerida kõik Euroopa Liitu kolmandatest riikidest saabuvad saadetised, seni olid deklareerimisest vabastatud kuni 22-eurose väärtusega saadetised. Feeporti partneri ja juhatuse liikme Egor Paanukoski sõnul kaasnes uue regulatsiooniga märkimisväärne ajaline kulu kaupade vastuvõtjatele, mistõttu otsustasid logistika ja IT tippspetsialistid ühendada oma jõud lahenduse leidmiseks. “Meie poolt välja töötatud x7trade platvormi kaudu saab tollile esitada korraga tuhandeid deklaratsioone, mille täitmisele kulub vaid minuteid. E-kaubanduse hoogsa kasvu ajastul tähendab see olulist ajavõitu kaupade vahendajatele kui ka lühemaid tarneaegu kaupade lõpptellijatele,” rõhutab Paanukoski.  

Maailma juhtiva kiirkullerfirma UPSi volitatud töövõtjana Eestis tegutsev EKLT on juba saavutanud märkimisväärseid tulemusi x7trade platvormi integreerimisel oma töövoogude juhtimisse. EKLT juhatuse liikme Marina Nikitina kinnitusel on Feeporti platvormi kasutamine teinud elu lihtsamaks nii laokompleksis kui ka kontoris. “Enam ei kuhju meie laopinnale madala väärtusega e-kaubanduse saadetised, sest tänu x7trade platvormile suurenes saadetiste käitluskiirus 70 protsenti. Lisandunud vaba ruum ning konkreetsem tööprotsess aitavad meil ka paremini planeerida sõidukite kasutust saadetiste laialiveoks. Ning meie infotelefon ei pea enam vastama klientide päringutele oma saadetise kättesaamise kohta, sest suurem osa kliente saab oma saadetised kätte lennuki maandumisele järgneval päeval,” selgitab Nikitina.

Platvorm toimib Eesti ja Soome tollisüsteemide liidestuse baasil, järge on ootamas sama protsess ka teiste Euroliidu riikide s.h. Hollandi ja Läti tolliametitega. “Sarnase suunitlusega teenusepakkujatest eristab meid see, et oleme neutraalne tehnoloogiaettevõte ning ei osale ise kaubakäitluses ega ühelgi muul moel tarneahelas, seeläbi suudame tulevikus olla tööriistaks paljudele e-kaubandusega tegelevatele logistikaettevõtetele kõikides Euroopa Liidu riikides,” märgib Paanukoski.

x7trade platvorm on arendatud kogu tarneahela terviklikkust silmas pidades, võttes arvesse kõigi osapoolte soove, erinevaid regulatsioone ja muutujaid. Ühe kaubasaadetise deklareerimine ilma tarkvaraliidestuseta võib aega võtta 5-10 minutit, x7trade platvormi abil kulub tänu automatiseerimisele sadade tuhandete saadetiste deklareerimisele sama aeg.

Vasakult EKLT juhatuse liige Marina Nikitina ja Feeporti partner Egor Paanukoski.

Share this article: