All news
24 jaanuar 2023
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Magnetic MRO alustas töötajate ja väikepakkide transportimist Auve Tech autonoomsete sõidukitega lennujaama territooriumil

Tallinna lennujaama territooriumil võib alates 24. jaanuarist näha liikumas Auve Tech OÜ autonoomseid sõidukeid, mida kasutatakse Magnetic MRO töötajate ja väikepakkide transportimiseks.

Magnetic MRO tarneahela juht Raivo Roolaid kirjeldas innovaatilise koostöö ajendit: „Magnetic MROs otsime pidevalt viise, kuidas teha tööd targemalt ja nutikamalt. Seepärast olemegi koostöös Auve Techi, AS-i Tallinna Lennujaam ja partneritega välja töötanud logistikalahenduse, mis aitab inimeste ja kaupade liikumist lennujaamas ning angaaride vahel muuta autonoomseks ja märgatavalt keskkonnasõbralikumaks. Lisaks soovime toetada sarnase innovaatilise mõttemaailmaga ettevõtjaid, kes katsetavad Eestis lahendusi, millega minna hiljem laia maailma vallutama.“

Auve Tech töötab igapäevaselt selle nimel, et terviklikud lahendused muudaksid maailma keskkondasäästvaks ja autonoomsed sõidukid muutuksid kättesaadavaks kõigile.

„Meie eesmärgiks oli tuua esmakordselt lennuvälja alale autonoomsete sõidukite teenus, et parandada teenindusterminalide logistikat ning aidata jõuda jätkusuutlike eesmärkideni, mida saaks eesmärgipäraselt igapäevaselt kasutada. Antud projekt on eeskujuks ja praktiliseks näiteks kogu maailma lennuväljadele,” võtab lühidalt koostöö eesmärgid kokku Auve Tech juhatuse liige Johannes Mossov.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on tegemist keskkonnasõbraliku ja jätkusuutlikku projektiga. „Mul on hea meel, et Auve Tech otsustas just lennujaama territooriumil oma autonoomseid sõidukeid testida – liikumine siin nõuab mitmete reeglite järgimist ja protseduuridega kooskõlas olemist. See võimaldab meil luua pretsedendi ning teadmiste pagasi, et tulevikus autonoomseid sõidukeid lennujaama territooriumil laiemalt kasutada, muuhulgas ka näiteks reisijate veoks,“ rääkis Tuvike ning lisas, et Tallinna lennujaam on alati pidanud oluliseks innovatsiooni.

Elektrilised isesõitvad bussid on varustatud mitmete anduritega nagu LiDAR-ite ja kaameratega, mis tagavad kõikidel ajahetkedel 360-kraadise nähtavuse ja kiire reageerimise. Bussides on kaheksa istekohta ning tänasel päeval sõidab bussis ka turvaoperaator, kes on sõidukis eelkõige topeltkontrolliks, et vajadusel sekkuda. Peale pikemat testperioodi on võimalik turvaoperaator tuua juba üle kaugjuhtimisruumi. Auve Tech-i autonoomsed sõidukid on mõeldud laiendama ühistranspordivõrku, kuhu traditsioonilise bussiliini rajamine ei ole mõistlik või on võimatu.

Share this article: