All news
21 september 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Mõtteid mehitamata lennunduse tegijate võrgustumisest – nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt

Septembris toimunud õppereis Šveitsi – maailma kõige innovatiivsemasse riiki – oli väga väärtuslik. Lisaks inspireerivatele kohalike innovatsioonisaavutuste tutvustustele oli igasse päeva planeeritud nii ametlikke kui mitteametlikke suhtlusaegu, mida kasutati aktiivseks võrgustumiseks nii sihtriigi esindajatega kui reisidelegatsiooni siseselt. Sellist silmast silma vahetut otsesuhtlust ei asenda kaugseminarid ega videokoosolekud – edaspidi saab asju ka distantsilt ajada, aga esmase kontakti ja usalduse loomiseks on taoline organiseeritud ühiskülastus kahtlemata kõige parem moodus. Kogu korraldusele (nii Eesti kui Šveitsi korraldajatele) hindeks 5+, põhjalik ja läbimõeldud töö. Mehitamata lennunduse valdkonna arengule aitab see kindlasti palju kaasa, reisile järgnevad järelkohtumised-arutelud nii Šveitsi kui Eesti osalejatega. Alljärgnevalt kolm olulisemat üldist tähelepanekut.

  • Šveitsi avalik sektor on selgelt mõistnud, et mehitamata lennundusega seonduv innovatsioon on väga oluline – hästi toimiv valdkond tõmbab ligi välisinvesteeringuid ja tipptalente, mis kasvatab nii majandust kui riigi mainet tervikuna. Valdkonna jõudsat arengut toetatakse nii kaasava protseduuriloome, avaliku taristu sihtkasutuse võimaldamise kui ka strateegiliste pikaajaliste investeeringutega.
  • Šveitsis on muljetavaldavalt tihe koostöö ja avatud suhtluskanalid avaliku ja erasektori, haridus- ja ettevõtlusmaastiku kujundajate vahel. Lennuamet ja lennuliiklusteenindus-ettevõte on sõlminud valdkonna huvigruppide-ettevõtjatega nii hetkeseisu kui tulevikku silmas pidava kirjaliku mitmepoolse kokkuleppe (MoC); ülikoolide arendustegevustest kasvavad välja ambitsioonikad ettevõtted ja nende edukamate toodete-leiutiste põhjal valmivad omakorda teadustööd jne. Mitmed inspireerivad näited vabavaralistest arendustest, mida saaks ka Eesti huvitatud osapooled väärt sisendina kasutada (TRAM; droonirakenduste tarkvara-arendajad; jne).
  • Šveitsis on samuti kaks aktiivset “sild-organisatsiooni” – nii laiem lennundusklaster (aerospace cluster) kui ka täpsema fookusega mehitamata lennunduse liit (drone industry association). Mõlema organisatsiooni juhtidega suheldes saime kinnitust, et mõlemad on väga olulised ja toetavad teineteist eri küsimustes ja tegevustes. Eestis puudus siiani mehitamata lennunduse liit/klaster/tööstuskoda ja see selgitab ka antud valdkonna mõnevõrra keerukamat, aeglasemat arengut, võrreldes pikemate traditsioonidega tööstusharudega, millel on oma esindusorganisatsioonid olemas. Hiljuti loodud EstUAC (Estonian Unmanned Aviation Cluster / MTÜ Eesti Mehitamata Lennunduse Liit) täiendab Eesti Lennundusklastri tegevusi ja on võimestavaks sillaks tänaste droonientusiastide-ettevõtjate ja sellest areneva tulevikulennunduse vahel.

Saame tuttavaks. EstUACi asutajaliikmete hulgas on aastatepikkune kogemus mitmest vallast: nt droonide hulgi- ja jaemüük, rent ja hooldus, praktilised koolitused ja erinevad teenused (fotograafia, geodeesia jm), muuhulgas töötame nii kõrgharidusasutuste kui operatiivteenistustega, tunneme lähedalt ka “vana lennundust” (liinilennud reisijatega).

Miks EstUAC asutati? – Tegu on loomuliku jätkuga tööle, mida oleme teinud vabast ajast ja missioonitundest juba poolteist aastat. Mõned näited:

  • Oleme välispartnerite kaudu toonud paljudele “koju kätte” võimaluse läbida Euroopas tunnustatud (ja nõutud) koolitused ja eksamid (A2/PDRA-SORA), mida Eestis seni teha ei saanud, mitmed ettevõtjad on tänu sellele saanud erikategooria käitamisloa väga vähese vaevaga (standardlahendusega käitamiskäsiraamat jne).
  • Esindame ühiseid huvisid (nt suhtluses Transpordiametiga) ning vahendame olulist infot rohkem kui 6000 droonihuvilisega, kes on meiega seotud Facebooki-uudisvoos.

MTÜ kaudu on valdkonna arengu heaks võimalik teha palju enam, kiiremini, võimendatult. EstUACi liikmeks astunutel on vahetu ligipääs omavahelisele otsesuhtluskanalile ja kvaliteetsele infole Eesti ja Euroopa mehitamata lennundusega seonduvast, samuti oleme Lennundusklastri kaudu JEDA liikmeks (Joint European Drone Associations).

Soovin rõhutada – tulevikulennundus vajab nii praegusi kui tulevikutegijaid. Oluline on nii riigi tugi kui kasvuettevõtete ja alustavate arendajate omavaheline “õlatunne”. EstUACi nimel soovin jõudu-edu-kordaminekuid neile, kel juba iga päev “droonid õhus”, samuti indu ja julget pealehakkamist uutele-noortele, kelle visioonid veel “tiibu kasvatavad”! EstUAC ja Lennundusklaster on meie kõigi hüppelauaks, koos jõuame kiiremini-kaugemale-kõrgemale.

Eiko Kivisik
Lennunduskonsultant ja A320 kapten
EstUAC

Share this article: