All news
07 detsember 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Nordic Aviation Group osaleb Tallinna lennujaama Rohehommikute initsiatiivis

Kodumaine lennufirma Nordic Aviation Group osaleb Tallinna lennujaama algatatud kogukondlikus Rohehommikute initsiatiivis, mille raames kogunesid ümarlaua taha lennujaama territooriumil ja selle vahetus läheduses tegutsevad avaliku- ja erasektori ettevõtted.

Kogukondlike kohtumiste eesmärk on otsida koos lahendusi ja koostöövõimalusi süsinikuneutraalsuse, ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse teemadel, kaasates selleks arutellu Tallinna lennujaamas ja vahetus läheduses tegutsevad ettevõtted. AS Tallinna Lennujaam on seadnud endale eesmärgiks jõuda süsinikuneutraalsuseni aastaks 2030.

“Lennundusettevõttena tervitame me koostööd teiste ettevõtete ja kohaliku lennunduskogukonnaga. Meie jaoks on puhas ja hoitud keskkond väga oluline. Me usume, et rohepöördel on palju võita sellisest koostööst,” kommenteeris Nordic Aviation Group’i turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. “Ettevõttena oleme aktiivselt tegelenud töötajate jätkusuutlikkusalase teadlikkuse tõstmisega. Lisaks oleme erinevate ELi assotsiatsioonide, nagu European Clean Hydrogen Alliance (ECHA) ja Alliance Zero-Emissions Aviation (AZEA), liige. Peame oluliseks olla kursis viimaste trendide ja suundadega, ning kaasa rääkida emissioonivaba lennunduse arenguprotsessides,” lisas Uibo.

“Jätkusuutlikuma lennunduse perspektiivis on meie lennundusettevõtte pikaajaline siht kasvada keskkonnateadlikult. Euroopa lennundussektori majandusnäitajad on kasvutrendis ja on oluline, et see kasv toimuks jätkusuutliku töökeskkonna ja -lennukipargi tiibadel. Sellise sihi on Nordic Aviation Group endale ka seadnud. Nii Skandinaavias kui Baltikumis on jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid saanud igapäevase töökultuuri osaks. Põhjamaad on siin olnud maailma kontekstis suunanäitajad,” kommenteeris Rohehommikute toimumist ja selle väärtuspakkumist grupi pikaajaline juht Jan Palmer ning lisas, et ettevõttel on ambitsioonikad laienemisplaanid.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul tajub Eesti lennunduse kogukond tervikuna oma tegevuse mõju keskkonnale ning teeb iga päev tööd selle nimel, et leida viise, kuidas anda oma panus keskkonnahoidu. „Oleme endale seadnud eesmärgiks saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2030, kuid sel teel on meile jaoks oluline koostöö tegemine kõigi meie partneritega, sest usume, et koostöös ja ühise eesmärgi nimel tegutsedes saavutame kõige suurema ja positiivsema mõju meie keskkonnale. Meie esimene Rohehommik näitas, et keskkonna ja jätkusuutlikkusega seotud teemad on meie kogukonna liikmetele olulised ning soov anda oma panus suur,“ rääkis Turkin ning lisas, et kõik laua taga olnud partnerid tajusid selgelt, et jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid on muutunud olulisemaks kui kunagi varem ning ka töötajate ja tarbijate ootused on, et meie jalajälg väheneks.

“Jätkusuutlikkuse teemadega tegelemiseks on väga oluline luua koostöö partneritega ning seda pidevalt ka arendada. Kuna jätkusuutlikkuse teemad on globaalsed, siis nendega tegelemiseks on vaja koondada jõud. Mul on väga hea meel, et Tallinna lennujaam on sellise toreda algatusega nagu Rohehommik alustanud ning ma loodan, et värskelt loodud töögruppides saab nii mõnigi oluline teema peagi ka jätkusuutlikuma lahenduse,” tervitab ümarlaua algatust Nordic Aviation Group’i jätkusuutlikkuse spetsialist Kevin Uke.

Inspireerivaid ideid jagasid lennundusklastri ettevõtted nagu Nordic Aviation Group ja Xfly, Rohetiigrid, DHL, Lennuliiklusteeninduse AS, Reitan Convenience AS, Baltic Rest, Köögikunst OÜ, Airport Retail, Naftelf Eesti AS, Sokisahtel.

Lennujaama Rohehommik on kogukondlik ettevõtmine, kus ümarlaua diskussiooni raames on põhiteemadeks inspireerivate ideede ja lugude kaardistamine, jätkusuutlikkus, energiasääst, energia tootmine, ühekordsest plastist loobumine, keskkonnahoid ja koostöö. Pikas perspektiivis soovitakse liikuda jätkusuutliku, puhta ja hoitud elu- ning töökeskkonna suunas. Esimene kogukondlik rohehommik leidis aset 2. novembril ning edaspidi toimuvad need iga kolme kuu tagant.

Share this article: