All news
22 jaanuar 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Ospentos uuendas koostöölepingut Finnair Cargoga

Kahe ettevõtte koostöö sai alguse juba 14 aastat tagasi, kui Ospentos alustas Finnairi kauba- ja postivedudega Helsingi ja Balti riikide lennujaamade vahel. Lisaks kuuluvad sihtkohtade hulka veel ka Ukraina pealinn Kiiev ja Valgevene pealinn Minsk. Lennukaupade maanteevedudele järgnes peagi kauba- ning posti käitlusleping Tallinna Lennujaamas.

Üks esmatähtis ühine eesmärk mõlema ettevõtte jaoks kogu koostööperioodi jooksul on olnud tehniline innovatsioon. Ospentos on pakkunud oma partnerile usaldusväärset ja läbipistvat teenust alates kaubakäitluse protseduuridest kaubaterminalis, lõpetades autode jälgimisega reaalajas kogu veoteekonna vältel. Lennufirmal on võimalik lisaks ka monitoorida temperatuure veovahendi kaubaruumides ja veenduda veo turvalisuses kuni auto jõudmiseni sihtkohta.

„Lepingu uuendamisega loodame kaasa aidata stabiilsuse taastamisele COVID-19 poolt häiritud turutingimustes“ ütles Ospentos International OÜ juhatuse liige Haiti Arendi.

„Kaupade liikumise tagamine broneeritud ajagraafikute järgi on seoses pandeemiast tulenevate piirangutega tõsine väljakutse, kuid partnerlus on selle olukorra lahendamise võti“ kinnitas ka Finnair Cargo operatsioonide juht Tommi Voss. „Ainult usaldusväärsete partneritega saame tagada oma klientidele kvaliteetse teenuse nüüd ja ka tulevikus“.

Aastal 2006 loodud Ospentos International OÜ osutab lennukaupade road feeder- ja käitlusteenust lennufirmadele ning ekspedeerijatele. Pidev investeerimine digitaalsetesse lahendustesse võimaldab ettevõttel pakkuda kõigile oma klientidele kvaliteetset ja läbipaistvat teenust.

Share this article: