All news
24 aprill 2019
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Pressiteade: Lennundusklaster viib Eesti lennunduse maailmakaardile

Kolmapäeval, 24. aprillil end Tallinna Lennujaamas esimest korda avalikkusele tutvustanud Eesti Lennundusklaster loodab läbi koostöö ühendada lennunduses tegevaid Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, rääkida kaasa riikliku lennundusstrateegia loomises ja suurendada Eesti kui lennundusriigi atraktiivsust välisinvestorite silmis.

Tallinna Lennujaama VIP-terminalis toimunud pressihommikul tutvustasid ajakirjanikele lennundusklastri tegevust ja missiooni 13 partnerit ühendava Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu, Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots, Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Lennundus on tõusev majandusharu: see on palju rohkem kui lihtsalt otseühendused ja reisijatevedu. Loome koostöös riigiga Eestile lennundusstrateegia. Samuti viime Eesti Euroopa lennundusklastrite kaardile,” märkis klastri juht, Kristo Reinsalu. “Klaster ühendab lennunduse väärtusahelas tegutsevad ettevõtted alates Lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordi ning turismivaldkonnas. Praegu annab lennundus 3% Eesti SKT-st, mis on kahekordne Eesti metsanduses loodud lisandväärtus. Klaster aitab tõsta lennunduse panuse vähemalt 5%-ni SKT-st.”

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe märkis, et lisaks Eesti kui lennundusriigi turundustööle võiks klaster aidata partnereid ka nende kasvuambitsioonide toetamise läbi ning tõi näiteks lennujaama taristu laiendamise plaani. “Me usume, et Eestil on lennundusturul suur potentsiaal kaasa rääkida, ja need arendusplaanid, mis oleme lennujaamas teinud, on väga selgelt seotud selle valdkonna kasvuga.”

Kommertslennukite täishoolduse tegeleva ettevõtte Magnetic MRO tegevjuhi Risto Mäeotsa sõnul on klastrit vaja ainuüksi selleks, et töötada ühiselt selle nimel, et lennundusäri jätkusuutlikkus oleks Eestis pikaajaline. Mäeots tõi välja, et suurte välishangete puhul mängib riigipoolne tugi suurt rolli ja seni on mitmeid väärtuslikke investeeringuid selle puudumise tõttu käest lastud. “Hiljuti oli üks suur hange, millega Airbusi tehas otsis kohta, kus hakata tootma komposiitdetaile. Tulemuseks otsustati tootmine viia Taani. See oli suur hange ja Eestist keegi isegi ei osalenud. Hankes osalemine ja kaotamine on mõistetav. Aga see, et me isegi ei teadnud selle hanke toimumisest, on juba kriminaalne.”

Tänavu asutatud Eesti Lennundusklaster ühendab lennunduse väärtusahelaga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Lennundusklastrisse kuuluvad Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Grupp, Magnetic MRO, Fort Aero, Axinom Eesti, Airest, NA Advisory, Pakker Avio, Skeleton Technologies, Operose Labs, Nordic Aircraft Service, Ospentos International, Threod Systems.

Share this article: