All news
07 märts 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Sanktsioonide tegelik mõju Venemaa lennundusele

Risto Mäeots, Magnetic MRO tegevjuht

25. veebruaril 2022 väljastatud Euroopa Liidu määrus nr 833/2014 artikkel 3c ütleb järgmist: “Kosmosetööstuses ja lennunduses kasutatavaid kaupasid on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilisele või juriidilisele isikule ja/või kasutamiseks Venemaal.”

Mida see tegelikult tähendab ning kaasa toob? Antud artiklis ei keskendu ma hetkel kehtivale lennukeelule ning piletimüügist tulenevale majanduslikule surutisele vaid annan ülevaate konkreetselt ülal nimetatud sanktsioonidest tulenevatele mõjudele.

Lennukite ostmine: Maailmas on kommertslennukeid kokku ca 25 000. Enne Covid19 pandeemiat olid ca 55% nendest lennukitest liisitud ning ülejäänud 45% lennufirmade poolt välja ostetud. Covidi pandeemia avaldas lennufirmade rahavoogudele hävitavat mõju ning lennukite liisingu osakaal kasvas veelgi. Tänaste sanktsioonide taustal ei ole lubatud lennukite tootjatelt (Boeing, Airbus, Bombardier jt) müüa lennukeid Venemaale. See kehtib nii uute kui ka kasutatud lennukite puhul.

Lennukite liising: Kokku on välisriikide ettevõtted Venemaale liisinud 487 lennukit. Nimetatud arvu moodustavad 48 ettevõtte varad, millest kolm suurimat on AerCap, SMBC Aviation Capital ja Air Lease Corporation. Esimesel kahel on peakorter Iirimaal, viimasel Ameerika Ühendriikides. Andmaks konteksti, siis AerCap’i kogu portfoolios on üle 2000 lennuki, nendest lennukitest 149 asuvad Venemaal (koguväärtusega 2,5 miljardit dollarit). Vastavalt hiljutistele sanktsioonidele peaksid kõik nimetatud ettevõtted oma vara Venemaalt eemaldama. On raske ette kujutada, kuidas säärane maailma ajaloo üks suuremaid lennukite tagasi võtmisi välja võiks näha, kuid sellised on uued reeglid. Venemaa riik koostöös operaatoritega (lennufirmadega) võivad otsustada nimetatud vara riigistada ja suur osa lennukitest ei naase. Väärib rõhutamist, et paljud lennukite küljes olevad mootorid on eraldi liisitud (on täiesti normaalne, et lennuki kere, mootorid ja telikud on erinevate omanike varad) – nimetatud sanktsioonid kehtivad ka mootoritele, telikutele ning muudele liisitud varadele. 3. märtsil 2022 teatasid ka kõik Suurbritannia suuremad kindlustusfirmad, et lõpetavad Venemaal asuvate lennukite kindlustamise.

Lennukite hooldus: Venemaa on lennukite hoolduses üsna iseseisev. Teine lugu on aga lennukite varuosadega. Kehtestatud sanktsioonid ei luba täna enam lennukite varuosi Venemaale müüa. Samuti on keelatud Venemaa ettevõtetele lennukite komponentide hooldus. Kõigest mõni päev peale sanktsioonide kehtestamist täheldasime oma varuosadega tegelevas üksuses hüppelist varuosade päringute kasvu läbi Türgi ning Aasia ettevõtete. On ilmselge, et Venemaa operaatorid üritavad antud uues olukorras kuidagi kohaneda. Lugeja võib mõelda, et Venemaal on olemas riigis sees toodetud lennukid – näiteks Sukhoi Superjet ja MC-21. Esimene lennuk ehitati aga selliste imporditud tootjate toodetega nagu Thales, Safran, Goodric, Honeywell ja paljud teised. Lennuki MC-21 puhul on tegemist sarnase olukorraga, lisaks fakt, et mootorid pärinevad USA tootjalt Pratt&Whitney. Ehk Venemaal toodetud lennukid on tänaste sanktsioonide kontekstis üsna peatselt lennukõlbmatud.

Lennukite jätkuv lennukõlblikkus: Eelnevalt puudutasime lennukite varuosade müügi keelust tulenevat hoolduse keerukust. Kui varuosi siiski veel on ladudes, siis sanktsioonide kehtimisest alates sulgesid lennuki ja mootori tootjad digitaalse ligipääsu lennukite hooldusjuhenditele. Tavalugejale selgituseks, et lennunduses toimub juhendite täiendamine üsna tihti. Seda põhjusel, et lennukite käitlemisel ilmneb uut infot, mis jõuab tagasi lennuki tootnud tehasele ning tehas pidevalt täiendab vastavat hooldusmaterjali, et ennetada võimalikke tehnilisi probleeme. Praktikas peaks nimetatud piirang tähendama seda, et kohalik Lennuamet peaks nõudma kõikide nimetatud piirangu alla jäävate lennukite kasutamise peatamist. Mis oli aga Venemaa Transpordiministeeriumi vastus? 5. märtsil 2022 väljastati eriluba, mis annab kõikidele Venemaal olevatele sanktsioonide all kannatavatele lennukitele õiguse edasi opereerida, kasutades aegunud juhiseid. Ehk järgmised kuus kuud ei saa Venemaa lennufirmad tehnilisi uuendusi tehaselt, kuid ei piira sellest tulenevalt lennukite kasutamist reisijate veoks.

Foto autor: Karl-Kristjan Nigesen

Share this article: