All news
15 veebruar 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

SKYCORP liitus Eesti Lennundusklastriga

SKYCORP toodab uue generatsiooni pikamaa vesinikdroone ning ehitab maailma esimest täielikult autonoomset vesinikdroonide ökosüsteemi linnapildis. See aitab kaasa kliimaneutraalsuse- ja humanitaareesmärkide saavutamisele, pakkudes andmeid näiteks suurenenud taastuvenergia, põllumajandusliku tootmise, meditsiinitarnete ja -teenuste ning katastroofidele reageerimise/kliima leevendamise valdkondades.

Marek Alliksoo, SKYCORP tegevjuht ja üks asutajatest: “Skycorpi visioon Eesti Lennundusklastriga ühinedes on aidata koostöös klastri liikmetega kujundada Eesti mehitamata õhusõiduki süsteemide ja vesiniklennunduse tulevikku. Eesti lennunduse ökosüsteemiga saame üheskoos rohkem ära teha, kui üksinda. Skycorpis usume, et süsinikneutraalne mehitamata ja mehitatud lennundus peab olema osa Eesti lennundusstrateegiast ning igal klastri liikmel on selles oma osa täita. Maailmas on nii palju paradigmamuutusi toimumas ja selleks, et mitte mitmemiljardi rongist maha jääda, peame jõud ühendades kiiresti tegutsema. Peame näitama, et Eesti võib olla esimene riik, kus kõik siseriiklikud lennud on aastaks 2030 süsinikuvabad ning droonindus ja UAM (Urban Air Mobility) valdkond omab selles tugevat potentsiaali. Eelmine aasta loodud ZeroEST initsiatiiv kliimaneutraalse lennunduse ja liikuvuse arendamiseks on just üks nendest olulistest käikudest meie tugevuste ühiselt ära kasutamiseks.”

Share this article: