All news
24 november 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Tallinna lennujaam läks gaasiküttelt üle kaugküttele

Käesoleva nädala algusest kasutab Tallinna lennujaam oma territooriumil olevate hoonete kütmiseks gaasi asemel Utilitase kaugkütte lahendust. Üleminek kaugküttele mängib lisaks suurenenud energiasõltumatusele ning varustuskindlusele olulist rolli ka lennujaama keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel. 

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul alustati alternatiivsete soojatootmise võimaluste aktiivse analüüsiga käesoleva aasta märtsis. „Plaan gaasikütte kasutamine lõpetada oli meil juba mõnda aega olnud, kuid olukord Euroopas kiirendas seda protsessi. Märtsis hakkasime analüüsima erinevaid võimalusi, kuidas tagada meie hoonete soojusvarustus ning olla seejuures kooskõlas ka meie keskkonnaalaste eesmärkidega,” rääkis Tuvike.

“Kaugküttele üleminek maandab meie süsiniku jalajälge pea 20% võrra. Utilitase soojust toodetakse 2/3 ulatuses taastuvenergiaallikatest, muu hulgas puiduhakkest, mis aitab kaasa meie eesmärgile saavutada aastaks 2030 süsinikuneutraalsus. Positiivne on ka see, et kohaliku raie- ja puidutööstusjääkide kasutamine soojuse tootmiseks toob endaga kaasa väiksemad transpordist tulevad emissioonid ja on kooskõlas ringmajanduse põhimõtetega, kus kõigile materjalidele leitakse kasutus,“ sõnas Tuvike ning lisas, et tänases majandusolukorras ei tohi unustada ka kulude efektiivset juhtimist. „Kaugkütte kasutuselevõtt toob nii meile kui ka meie rentnikele kaasa soodsama hinna ning ära kaob ka gaasi hinnast tulenev kõikumine“.

Lennujaama suletud territooriumil asuvate hoonete kogupindala on 93 563 m², millest 70 129 m² läks üle kaugküttel. “Käesoleval aastal oleme hoonete kütmiseks gaasi ostnud pea 2 miljoni euro eest, soojuse ostmisel kaugküttevõrgust oleks kulu olnud pea poole väiksem.“

„Analüüsid on näidanud, et Eestis on linnaenergia süsinikuneutraalseks muutmisel kõige parem lahendus kaugkütte ja -jahutuse arendamine. Toodame Utilitases enamiku soojusest taastuvatest allikatest ja hiljemalt aastaks 2030 on meie eesmärk üle minna täielikult taastuvenergiale. Jagame Tallinna Lennujaamaga ühiseid väärtusi puhtama tuleviku osas ja meil on väga hea meel, et saime nad oma võrku ühendada ja sellega koos teha suure sammu edasi,“ selgitas Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on olla aastaks 2030 süsinikuneutraalne lennujaam.

Share this article: