All news
01 juuli 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike valiti esimese eestlasena ACI Europe nõukogusse

23. juunil kogunes Roomas rahvusvaheline lennujaamade ühendus ACI (Airport Council International) Europe ning valis järgmiseks perioodiks nõukogu. Esimese eestlasena valiti nõukogusse AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Euroopa suurimate lennujaamade kõrval on ühenduse nõukogus nüüd esindatud Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese näol ka Eesti, kelle ülesandeks on esindada kõiki Euroopa väiksemaid lennujaamasid. Tuua välja väiksemate lennujaamade hääl, aga näidata ka teed kiirete muutusteni süsinikuneutraalsuse poole liikumise vallas, mis on Tallinna Lennujaama üks strateegilisi arengusuundi.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei sõnul on saavutus tähelepanuväärne. „Mul on siiralt hea meel, et Riivo Tuvike ACI Europe nõukogusse valiti. See on suur tunnustus tema ja kogu Tallinna Lennujaama pere aastatepikkusele tööle. ACI Europe nõukogu mängib suurt rolli Euroopa lennujaamade ühiste seisukohtade ja poliitikate kujundamisel ning omab suurt mõjujõudu sektori väljakutsete esitamisel otsustajatele nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. See valik näitab ka Eesti lennunduse mõjujõudu ning, et ka väiksematel Euroopa lennujaamadel on hääl ja mõju tänu Riivole. Soovin talle palju edu ning jõudu selles vastutusrikkas ametis,“ sõnas Henrik Hololei.

„Mul on hea meel, et Tallinna lennujaam ja meie tegemised on rahvusvahelisel tasandil silma jäänud. Olime eelmisel aastal üks väheseid lennujaamasid Euroopas, mis suutis lõpetada aasta kasumis. Vähem oluline ei ole meie kiired arengud süsinikuneutraalususe suunal, kus oleme üks eeskujulikumaid ja reaalselt ellu viinud tegevusi, mis meie CO2 jalajälge vähendavad. Lennujaamad on läbinud keerulise perioodi ja nüüd on fookus kiirel taastumisel ning majandusliku ja keskkonda hoidva jätkusuutliku tegevusmudeli arendamisel,“ rääkis Riivo Tuvike ning kinnitas, et väiksemate Euroopa lennujaamade ja Baltikumi esindamine ning teisalt meie kogemuse edasi andmine rahvusvahelisel tasandil on olulise kaaluga ülesanne.

ACI Europe nõukogu juhib Hispaania lennujaamade operaatorettevõtte Aena juhatuse esimees Javier Marín. Lisaks kuulub ACI nõukogusse veel üheksa Euroopa riigi lennujaamade juhid:
Jonas Abrahamsson, Swedavia (Rootsi)
Dick Benschop, Schipholi lennujaam (Holland)
Arnaud Feist, Brüsseli lennujaam (Belgia)
Abraham Foss, Avinor (Norra)
Julian Jäger, Viini lennujaam (Austria)
Eleni Kaloyirou, Hermes Airports (Küpros)
Yiannis Paraschis, Ateena lennujaam (Kreeka)
Riivo Tuvike, Tallinn lennujaam (Eesti)

ACI (Airports Council International) on rahvusvaheline lennujaamade operaatorite ühendus. ACI Eurpoe esindab üle 500 lennujaama 55 riigis, mille liikmed korraldavad üle 90% kommertslennuliiklusest Euroopas. Lennutransport toetab 13,5 miljonit töökohta, mis annab Euroopa majandustegevusele 886 miljardit eurot (4,4% SKTst). ACI Europe liikmed on võtnud 2019. aasta juunis kohustuse saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus. Ühenudse peakorter asub Brüsselis, kust ja tegevuseks on Euroopa lennujaamatööstust hoidmine ja juhtimine, samuti hoitakse tugevaid sidemeid teiste ACI piirkondadega kogu maailmas.

Share this article: