All news
21 september 2022
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Tallinna lennujaama päikesepargid toodavad juba täna keskmiselt 14% tarbitavast elektrit

Tallinna lennujaam avas oma 86. sünnipäeval pidulikult uue vastvalminud päikesepargi, mis oli järjekorras juba seitsmes. Aasta lõpuks on Tallinna lennujaamas töös päikesepargid koguvõimsusega 4,14 MW. Juunis, mis oli tootlikkuse mõttes parim kuu, tootsid sel hetkel töös olnud pargid 23% tarbitavast elektrist.

AS-i Tallinna Lennujaama jälgib pidevalt oma õhku eralduva CO₂ emissiooni hulka ning kuna lennujaama taristud on avatud 24/7 ning peavad olema hästi valgustatud, moodustab kõige suurema osa heitest elekterenergia. „Kuna elektritarbimine moodustab suure enamuse meie süsinikuheitest, nõuab see ka kõige suuremat tähelepanu, mistõttu ongi just päikeseparkide rajamine meile oluline. Samuti peame oluliseks lennujaama maade väärtustamist ja kuna ohutuse tagamise eesmärgil ei ole kõikjale võimalik suuri hooneid rajada, oleme need alad rohepöörde jaoks tööle pannud,” selgitas Riivo Tuvike, AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees.

Rohepöördesse on AS Tallinna Lennujaam teinud investeeringuid üle Eesti. „Aastatel 2020-2021 investeerisime ainuüksi päikeseparkide ehitusse üle 1 mln euro ning sel aastal teeme Tallinnas roheenergiasse investeeringuid pea 2 mln euro eest. Roheenergiale lähevad üle ka meie regionaalsed lennujaamad, kuhu sel ja järgmisel aastal plaanime investeerida täiendavad 1,7 mln euro. Aastaks 2030 toodame juba rohkem elektrienergiat, kui tarbime,” rääkis Tuvike ning tuletas meelde oma kevadel toimunud Rohefoorumil öeldud mõtet, et ettevõtted, kes pole 2030. aastaks oma keskkonnamõju vähendanud, on konkurentsist väljas.

Just konkurentsis püsimise eesmärgil ning transpordisektoris roheteemadel teerajajaks ning eeskujus olemise eesmärgil on ettevõte pidanud oluliseks roheinvesteeringutega jätkamist ka viimaste aastate kriiside kiuste.

Lisaks taastuvenergiale üleminekule ja energiatõhususe tagamisele uueneb lennujaama tehnikapark, sest aina enam liigutakse elektri- ja akutoitel töötavatele seadmetele. „Tulevikus liiguvad kõik lennukite ja reisijate teenindamiseks vajalikud sõidukid lennujaama territooriumil elektri, aga ilmselt ka vesiniku jõul. Juba täna kasutame elektrilisi lennukite puksiiri ja laadurit, aga ka meie töötajad kasutavad territooriumil liikumiseks elektrilisi tõukerattaid,“ tutvustas Tuvike lennujaama keskkonnaalaseid eesmärke. „Lisaks õhule on oluline ka vesi – lennujaam asub Ülemiste järve kaldal ning territooriumil olevatest kanalisatsiooniluukidest liigub vesi otse Tallinna lahte, mistõttu kanname iga päev hoolt selle eest, et ennetada meie tegevuse tulemusena tekkivaid reostusi ning hoida seeläbi veekogude ja põhjavee puhtust“.

Vaata lennujaama rohevideot siin.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on olla aastaks 2030 süsinikuneutraalne lennujaam.

Share this article: