All news
08 juuli 2020
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Intervjuu Haiti Arendiga: Tiibadeta lennukite turuliider

Kriitilise tähtsusega meditsiinivahendite tarned koroonakriisi ajal, Aasiast saabunud kauba laialivedu ja käitlemine Baltimaadest Valgeveneni, kauba tšarterlennud Tallinnast Singapuri või Hangzhoust Riiga, Pet Shop Boys kontsertijärgne lavatehnika transport, eurode turvaline vedu lennuväljalt keskpanka ning võistlushobuste transport lennukiga – need võivad tunduda ühe ettevõtte suurte tipphetkedena, kuid Tallinna Lennujaamas asuva logistikaettevõtte Ospentos International jaoks on tegemist argise tööpäevaga. Ospentose tegevjuhi Haiti Arendi sõnul on nad tegelikult puhtalt lennundusega seotud ettevõte, kuna 98 % firma mahtudest moodustab lennukaup ja lõviosa klientidest on lennuettevõtted, osad neist maailmakuulsad alates soomlaste lipulaevast Finnairist kuni, araablaste lennuhiiu Qatar Airways’ni.

Lipulaevaks lennukaupade maanteevedu

Soomes ligi 35 aastat tagasi asutatud logistikaettevõte alustas Eestis tegevust 2006. aastal fookusega oma teenuste pakkumiseks rahvusvahelisele lennundussektorile. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on lennukaubaga seotud tegevused Soomes, Baltikumis, Valgevenes ning Ukrainas. Ospentose peamiseks ampluaaks on lennukaupade maanteevedu ehk road feeder service (RFS). Firma tegevust iseloomustab üliefektiivne kaubakäitlus. Lisaks pakub Ospentos valdkonnaga seotud koolitusi. „Kui lennukid ei lenda, siis ei liigu ei kaup ega post ja lennukaupade maanteevedu on ainuke võimalus liigutada riikide vahel kaupa, eriti kriitilise tähtsusega lennukaupa,“ ütleb Arendi.

Arendi räägib, kuidas hiljutise kriisi ajal, kui riikidevaheline lennuliiklus kui noaga ära lõigati, sai ühtäkki lennukaupade maanteevedu eluliselt tähtsaks ja hakati märkama Ospentose rolli ja unikaalsust just riiklikul tasemel, kuna see sai ainukeseks viisiks, millega ühendati Balti riike nende väheste suurte Euroopa sõlmlennujaamadega, kus toimus mingilgi määral lennuliiklus. „Kriisi ajal ei saabunud kõik olulised meditsiinilised kaitsevahendid tšarterlendudega otse Tallinna Lennujaama. Väga palju neist liikus Soome, Saksamaa ja Hollandi lennujaamade kaudu, kust Ospentose sinivalged veokid need mööda maanteed nii Eestisse kui ka mujale Baltimaadesse laiali vedasid,“ räägib Arendi, kelle sõnul Ospentose kaubaveokid on tiibadeta lennukid, kuna nad sõidavad samamoodi kindla graafiku alusel nagu lennukid ja järgivad lennukauba veotingimusi, -julgestust, tolliprotseduure jne

Väga lühidalt öeldes teebki Ospentose unikaalseks innovatsioon koos kombineeritud teenusega. „Selliseid tegijaid on Euroopas väga vähe, kellel on lennukauba käitlusteenus kombineeritud maanteeveoga. Meil on olemas võimekus pakkuda lennufirmadele kompleksteenust – kaubalennuk maandub Tallinnas ja kõik regiooni kaubad on käideldud ja jaotatud regioonis ühe teenusepakkuja poolt. Lähiikide teistes lennujaamades selline lahendus puudub, andes mõningase konkurentsieelise Tallinna Lennujaamale,“ toob Arendi välja Ospentose peamise tugevuse konkurentide ees.

Digitaliseeritud tööprotsessid ning efektiivsed IT-lahendused

„Oleme ära automatiseerinud kõikvõimaliku andmevoo ja sidunud selle oma tööprotsessidega s.t. töötajate andmesisestus on viidud miinimumini. See muudab käideldud saadetise arvu töötaja kohta väiksemaks kui meie lähimatel konkurentidel ja meie teenuse tõhusamaks, kvaliteetsemaks ning kiiremaks,“ toob Haiti Arendi välja peamise tugevuse, mis ettevõtte innovaatiliseks muudab. Ospentos teeb tihedat koostööd kõikide lähiriikide lennujaamadega ja kiidab just siinseid lihtsaid tollialaseid protseduure ja elektroonilist andmevahetust. Haiti Arendi sõnul on see Eesti riigi suur eelis ja töövõit. „Tollialased protseduurid on Eestis kindlasti kõige mõistlikumalt üles ehitatud.“

Samas panustavad lätlased väga kõvasti lennukaubanduse ärisse. „Riias on täna e-kaubanduse sõlmjaam ja nad on sellega väga hästi hakkama saanud”, tunnistab Arendi. Ta soovitab ka Tallinna Lennujaamal lätlastelt eeskuju võtta ja võtta ametisse üks kindel lennukauba arendamise eest vastutav spetsialist. „Meie näeme ühistööna koostööd Tallinna Lennujaamaga, et meelitada Tallinnasse suuremaid kaubamahtusid kui ka lennuettevõtteid. Päris kindlasti on hinnatud kohalik lennukauba käitleja ja RFS operaatori olemasolu suur müügiartikkel lennujaamale,“ arutleb Haiti Arendi.

Ospentos International on Eesti Lennundusklastri liige selle asutamise hetkest. Haiti Arendi sõnul aitab klaster nende mõtetel ja arvamusel lennukaubanduse arengust jõuda otsustajateni nii ministeeriumites kui ka muudes riigiasutustes ja ametites.

Kristo Reinsalu, Eesti Lennundusklastri juht:

Lennukaubanduse ehk air cargo arendamisel oleks suur majandusmõju paljudele sektoritele. Põhimõtteliselt on meil edasiliikumiseks kaks strateegiat:

  • Me peame tegema kõik selleks, et Tallinnasse hakkaks regulaarselt lendama võimalikult laia liinivõrguga lennufirma, mis kasutab opereerimiseks laiakerelist lennukitüüpi. Selle strateegia fookuses on olnud Lähis-Ida, kuid ka Aasia vedajate suurte lennukompaniide Eestisse lendama meelitamine. Mida edukamad oleme reisilennukitega veetava kauba mahu kasvatamisel, seda suurem on tõenäosus kaubalennukite liikluse avamiseks.
  • Me saame kasvatada lennukauba mahte läbi ekspedeerimisfirmade, luues Tallinna lennujaamast jaotuskeskuse. Selleks loob head eeldused Tallinna Lennujaama hea strateegiline asukoht. Oleme ju ikkagi Euroopa Liidu lähim pealinn Aasiale ning siin on piisavalt vaba maad logistika- ning jaotuskeskuste arendamiseks. Arvestades asjaolu, et Kesk-Euroopa lennujaamade kauba läbilaskevõime on ammendumas, siis on meil vaja veenda ekspedeerijaid, et saada nende käideldavad kaubad Tallinna Lennujaama alguspunktiga kaupadeks.

Lennukaubandusest võiks saada Eesti lennunduse üks kasvumootoreid!

Share this article: