All news
28 detsember 2023
by
Share this article:

TrackDeep arendusprojekt „Mehitamata õhusõidukite asukoha määramiseks vajaliku eksperimentaalse sensorite võrgustik-taristu testimine Tallinna linnaruumis“ osutus valituks „Tallinnovation“ konkursil

2023 juunis toimunud Tallinna linna innovatsiooni konkursil „Tallinnovation” osales ettevõte TrackDeep arendusprojektiga “Mehitamata õhusõidukite asukoha määramiseks vajaliku eksperimentaalse sensorite võrgustik-taristu testimine Tallinna linnaruumis”, mis valiti žürii poolt välja. Projekti läbiviimiseks vajalike juriidiliste ja tehniliste iseärasuste tõttu võttis kooskõlastamine küll oodatust palju rohkem aega, aga lõpuks sai see 18. detsembril 2023 Tallinna Linnavalitsuse istungil ametliku heakskiidu ning 20.12.2023 allkirjastati koostööleping.

Meie kavatsus on testida Tallinna linnaruumis U-space õhuruumi arendamiseks droonide asukoha ja liikumisvektori määramiseks vajalikku sensorite süsteemi. Taolise sensorvõrgustiku olemasolu võimaldaks tuvastada ka ülimadalatel kõrgustel ja aeglaselt lendavaid objekte. Maapealse sensorite taristu olemasolu on vajalik selleks, et droonide asukohta saaks reaalajas piisava täpsusega identifitseerida ja drooniliiklust ohutult korraldada. See parandaks tunduvalt ka üldist olukorrateadlikkust õhuruumis, kuna traditsiooniliste õhuseiresüsteemide võimekus ei ole piisav droonide tuvastamiseks.

Süsteem koosneb TrackDeep droonituvastuse tarkvara platvormist ja vajalikest sensoritest (drooniseire radar, raadiosagedus RF sensorid).

Katsetuste käigus on kavas välja selgitada drooniseire sensorite taristu optimaalne paigutusskeem Tallinna linnaruumis. Sensorsüsteemi-taristu olemasolu toetaks Tallinna piirkonnas laialdast kommertsotstarbeliste droonide kasutuselevõttu ja Tallinna U-space piirkonna arendamist.

Lisaks TrackDeep OÜ-le on projekti läbiviimisesse kaasatud ka Tallinna linnavalitsuse, Transpordiameti ja Lennuliiklusteeninduse AS esindajad. Projekti muudab unikaalseks asjaolu, et praegu pole mitte üheski Euroopa liikmesriigis loodud veel kogu linna hõlmavat U-space süsteemi koos maapealset sensorvõrgustikuga. Projekt läbiviimise lõpptähtaeg on juuni 2024.

Ettevõttest:

TrackDeep OÜ põhitegevuseks on mehitamata õhusõidukite süsteemide (UAS) ehk droonide seire ja kaitsega seotud tarkvara arendamine ning vastavate süsteemide müük. Ettevõtte poolt väljaarendatud originaalne droonituvastuse tarkvara ning sellega integreeritud drooniseire sensorite taristu on aastast 2021 kasutusel Tallinna vangla droonikaitseks.

Ainsa 100% Eesti päritolu ettevõttena on kavatsus tulevikus hakata Euroopa Liidus (EL) osutama niinimetatud U-space teenuseid. U-space on Euroopa Liidus ametlikult kehtestatud mõiste droonide liikluskorralduse kohta. Mujal maailmas kasutatakse U-space  tähenduses teist inglise keelset mõistet Unmanned Traffic Management, ehk lühendatult UTM.

 

Allikas: TrackDeep

Share this article: