All news
03 mai 2021
by Eero Pärgmäe
Share this article:

Eesti lennundussektor hakkab ise uusi piloote koolitama

Eesti lennufirma Xfly, Eesti Lennundusklaster, Eesti Lennuakadeemia ja lennukoolitusettevõte Pakker Avio sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärk on uut tüüpi õppeprogrammi alusel koolitada koostöös uusi piloote kriisijärgse lennuliikluse kasvu silmas pidades. Rahvusvaheliste lennundusorganisatsioonide hinnangul vajavad maailma lennufirmad lähiaastatel kokku üle 600 000 uue piloodi. Uuel koolitusprogrammil on suur ekspordipotentsiaal. Projekti rahastab ka EAS.

Projekti juhtivpartner, läbi aegade Eesti suurim lennufirma Xfly on kohalikele pilootidele tihti üks esimesi tööandjaid. Ettevõte on kujunenud ka heaks hüppelauaks rahvusvahelisele tööturule, kus suuremate lennukite operaatorid eeldavad lenduritelt ka suuremat lennukogemust.

Xfly kommertsjuht Anton Õnnik ütles, et piloodi elukutsel on hoolimata koroonakriisist räsida saanud lennundussektori keerulisest olukorrast suur perspektiiv. „Me näeme, et nõudlus Xfly teenuste järele kasvab lähiaastatel hüppeliselt, ja seetõttu prognoosime, et ainuüksi Eestis on nelja aasta pärast puudu umbes 70 pilooti. Kuna lennuakadeemia riikliku õppeprogrammi alusel on võimalik aastas koolitada ainult 10 pilooti, siis on selge, et meie vajadusi ei kata see isegi juhul, kui kõik noored piloodid meile tööle tuleksid. Seetõttu kutsusime koostöös partneritega ellu koolitusprogrammi, millel on ka väga suur ekspordipotentsiaal,“ lisas Õnnik.

Niinimetatud MPLi (ingl Multi-Crew Pilot Licence) koolitusprogramm vastab kõikidele Euroopa Lennuohutusameti (EASA) nõuetele ning seda kasutavad paljud Euroopa lennufirmad. Programmi eeliseks on harilikust liinipiloodi koolitusest lühem, kuid intensiivsem, 18 kuud kestev õppeprogramm, mis on selge fookusega alustada kohe pärast väljaõpet tööd koolituse korraldanud lennuettevõttes. Erinevus Eesti Lennuakadeemias pakutavast nelja-aastasest õppekavast on see, et koolitusprogrammi läbimisel õpilane kõrgharidust ei omanda. Koostööleppe kohaselt panustab lennuakadeemia oma eksperditeadmistega koolitusprogrammi teoreetilise osa koostamisse.

Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel tervitab igati lennuettevõtete initsiatiivi uute pilootide koolitamisel. „Mul on sellise koostöö üle ääretult hea meel. See on väga hea näide Eesti lennunduse võimekusest panna vajaduse korral seljad kokku, et teenida ühist eesmärki – arendada ja suurendada meie lennundussektori konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvahelistumine on ka lennuakadeemia üks selgeid eesmärke, et püsida haridusasutusena konkurentsis ning tagada seeläbi Eesti lennundushariduse jätkusuutlikkus pikkadeks aastateks,“ rääkis Kaskel.

Pakker Avio lennukool on Eesti Lennuakadeemia pikaajaline koostööpartner praktilise lennukoolituse läbiviimisel. Pakker Avio on koolitanud sisuliselt kõik Eesti Lennuakadeemias õppinud ametipiloodid. Ettevõtte juht Enn Eelmets näeb uues koolitusprogrammis head võimalust vastata operatiivsemalt lennufirmade vajadustele uute pilootide järele. „MPLi koolitusprogramm avab uusi võimalusi piloodi elukutse omandamiseks ja toob loodetavasti ka rohkem noori lennunduse juurde, kuna see perspektiivikas eriala muutub palju kättesaadavamaks,“ lisas Enn Eelmets.

Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu sõnas, et olukorras, kus pandeemia on pannud kogu sektori proovile, tuleb suunata pilk tulevikku uute võimaluste kasutamiseks. „Kui me tahame pärast kriisi olla võitjate seas, siis on möödapääsmatu panustada arendustegevusse ja uuendustesse. Eestil on olemas tugev lennundusharidus, millest peab saama üks edukas ekspordiartikkel. Kõnealune projekt loob selleks suurepärased eeldused,“ ütles Reinsalu.


Foto: Aron Urb

Share this article: