All jobs

Construction project manager

Company: Tallinn Airport
Deadline: 29 Oct 2021
Share this job:

Infrastructure development department ensures sustainable development of the airport. Our priority by developing infrastructure, pocesses, services and technology is preffered innovation, effective and environmentally friendly solutions.

Ehitusprojektide juht

Taristu arendusosakonna ülesandeks on tagada lennujaama taristu jätkusuutlik areng. Meie prioriteediks on eelistada ja arvestada taristute, protsesside, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel uuenduslikke, efektiivseid ja keskkonnasõbralikke lahendusi. Oled oodatud meie sekka kui näed innustavat väljakutset Tallinna Lennujaama ehitus – ja arendusprojektide edendamises ja koordineerimises.

Töö kirjeldus:

 • Koordineerid ehitus-ja arendusprojektide lähteülesannete koostamist
 • Töötad välja dokumentatsiooni projekteerimise, omaniku järelvalve -ja ehitushangete läbiviimiseks
 • Valmistad ette ja viid läbi hankemenetlused
 • Tellija esindajana juhid ja kooridneerid projekte ehitaja, omaniku järelvalve ning kolmandate osapooltega tagades kvaliteedinõuetest, tähtaegadest ja regulatsioonidest kinnipidamise
 • Haldad ja uuendad hoonete ja rajatiste tehnilist dokumentatsiooni (joonised, kaetud tööde aktid jne)

Kandideerimise eeldused:

 • Ehitusalane kõrgharidus
 • Eelnev töökogemus projekteerimise-, ehituse- või kinnisvara arendamise valdkonnas
 • Kogemused ja oskused projektijuhtimises
 • Iseseisvus, ettevõtlikkus ja tegutsemistahe
 • Head planeerimise ja täideviimise oskused
 • Hea koostöö- ja suhtlemisoskus
 • Hea eesti keele ja erialase inglise keele oskus
 • Vilumus arvutiprogrammide kasutamisel sh Excel, Autocad
 • B kategooria autojuhiluba

Meie pakume:

 • Meeskonda, kes jagab ühist missiooni
 • Tulemusi, mida märgatakse ja hinnatakse
 • Arenguvõimalusi unikaalses tegevusvaldkonnas
 • Soodsaid ja mugavaid tervise edendamise ning sportimise võimalusi
 • 7 päeva täistasulist lisapuhkust kalendriaasta

Esita enda kandidatuur hiljemalt 29.10.2021 läbi värbamiskeskkonna või saada CV märksõnaga “ehitusprojektide juht” aadressile cv@tll.aero

Lisainfo saamiseks võta ühendust personalipartner Kristiina Kuutokiga telefonil 51 54 503 või vaata täpsemalt: www.tallinn-airport.ee/ettevottest/ehitustegevus-tallinna-lennujaamas/lennuliiklusala/

Share this job: