All jobs

Leading quality and environmental specialist

Company: Tallinn Airport
City: Tallinn
Deadline: 31 Jan 2021
Apply now
Share this job:

If you are committed, driven by mission, appreciate work that has a broader meaning, then this is your unique opportunity to become part of us.

The goal of the quality and risk management department of Tallinn Airport is to support the strategic development of the group through quality assurance.

Peamised tööülesanded:

 • kontserni kvaliteedipoliitika s. h keskkonna-, ohutus- ja (töö) ohutuspoliitika ellu viimine
 • kontserni keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine ja haldamine sh muudatuste juhtimine
 • tööprotsesse kirjeldavate protseduuride väljatöötamine
 • maapealsete teenuste osutamise kvaliteedi kontrollimine
 • siseaudititel ja lennufirmade audititel osalemine
 • tulemuste analüüsimine ja parenduskavade koostamine

Edukal kandidaadil on:

 • valdkonda toetav kõrgharidus
 • tööülesannete täitmist toetav erialane kogemus ja põhjalikud teadmised valdkonna spetsiifikast
 • analüüsivõime ja oskus näha tervikut
 • head planeerimise ja täideviimise oskused
 • hea koostöövõime ja suhtlemisoskus
 • vastutustundlik suhtumine, ta on korrektne kohanemisvõimeline ning usaldusväärne
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • eelnev töökogemus lennundusvaldkonnas, mis tuleb kandideerimisel kasuks

Meie pakume:

 • meeskonda, kes jagab ühist missiooni
 • tulemusi, mida märgatakse ja hinnatakse
 • arenguvõimalusi unikaalses tegevusvaldkonnas
 • oleme välja töötanud atraktiivse väärtuspakkumise mille osaks on soodsad ja Sulle meelepärased tervise edendamise ja sportimise võimalused

Lisateave:

Kandideerimiseks saada oma CV klikkides nupule “Apply Now” hiljemalt 31.jaanuariks 2020.

Lisainfo saamiseks võta ühendust Kristiina Kuutokiga telefonil 6 058 877.

Töö on tähtajaline, ajutiselt eemal oleva töötaja asendamise ajaks. Kandidaadil tuleb läbida taustakontroll vastavalt lennundusseadusele.

Share this job: